Mon projet 2 6

DAIMLER Truck-Significant increase in sales, turnover and net profit in 2021: on track to achieve its financial ambitions

30/03/22-FR Bas de page

Aanzienlijke stijging van omzet, omzet en nettowinst in 2021: Daimler Truck op koers om zijn financiële ambities te realiseren

1920 22dt032 002Expliciete focus op algehele winstgevendheid

·Ondanks tegenwind heeft Daimler Truck zijn financiële doelstellingen voor 2021 gehaald

Aanzienlijke stijging van verkoop per eenheid, omzet en nettowinst door herstel in de belangrijkste markten en voortgang kostenbesparende maatregelen

Beperkingen aan de aanbodzijde remden verdere groei in de tweede helft van 2021

Context van aanhoudende vraag: hoog niveau van ontvangen bestellingen, recordniveau van het orderboek

Daimler Truck verwacht dat de omzet, de omzet en het rendement van de Groep in 2022 zullen stijgen

Stuttgart – Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") is erin geslaagd op koers te blijven en zijn algehele winstgevendheid in 2021 te verbeteren. Met zijn aanpak op basis van strikte vaste kostendiscipline heeft het bedrijf zijn financiële doelstellingen voor 2021 bereikt ondanks aanzienlijke leveringsproblemen. In het boekjaar 2021 profiteerde Daimler Truck van een wereldwijd economisch herstel in de belangrijkste bedrijfswagenmarkten en verhoogde het zijn verkoop, omzet en nettowinst aanzienlijk. Het bedrijf verkocht in 2021 455.400 eenheden, 20% meer vrachtwagens en bussen dan het voorgaande jaar (378.300 eenheden). Het profiteerde van een herstel in zijn belangrijkste markten, met name in de eerste helft van 2021. Hoewel de vraag in de kernmarkten in de tweede helft van het jaar sterk bleef, beperkten aanbodbeperkingen de productie en beperkte groeivolumes, met name voor vrachtwagens in Noord-Amerika en Europa.

Gedreven door de aanzienlijke algemene groei van het verkoopvolume van de eenheid, steeg de omzet van het bedrijf tot 39,8 miljard euro in 2021 (+10% in vergelijking met het vorige boekjaar: 36,0 miljard euro). Ondersteund door een zeer sterke vraag en gestimuleerd door al zijn segmenten, bedroeg de orderontvangst van Daimler Truck voor 2021 op het niveau van zijn industriële activiteiten 590.000 eenheden, een stijging van 37% in vergelijking met het vorige boekjaar (430.500 eenheden). Belangrijker was dat 2021 ook een gunstige evolutie van de inkomsten en het rendement op de verkoop (RoS) liet zien, gedreven door de dynamiek van de verkoop, de verbetering van de nettoprijzen en kostenbesparende maatregelen.

De Adjusted EBIT (winst voor rente en belastingen) steeg fors tot 2.552 miljard euro (vorig jaar: 657 miljoen euro). De aangepaste RoS van industriële activiteiten bedroeg 6,1% in 2021, vergeleken met 1,9% het voorgaande jaar. De vrije kasstroom uit dezelfde industriële activiteiten bedroeg in het verslagjaar € 1,556 miljard (2020: € 1,781 miljard). Over het algemeen heeft Daimler Truck zijn doelstellingen voor kostenreductie en margeverbetering behaald. Tegelijkertijd moest het hoofd worden geboden aan de negatieve effecten van leveringsbeperkingen, die vooral van invloed waren op de uiterst winstgevende vrachtwagenportfolio van de Groep in Noord-Amerika en Europa.

Groepsvooruitzichten voor 2022

Daimler Truck gaat er momenteel van uit dat de economische omstandigheden op zijn belangrijkste markten zullen blijven normaliseren en dat noch de COVID-19-pandemie, noch de oorlog in Oekraïne een negatieve invloed zal hebben op hun algemene ontwikkeling. Ondanks de sterke vraag zullen halfgeleidertekorten en aanhoudende leveringsbeperkingen nog steeds van invloed zijn op de verkoop, voornamelijk in de eerste helft. In de twee belangrijkste regio's van Noord-Amerika en Europa liggen de prognoses van het bedrijf tussen 255.000 en 295.000 eenheden voor de Noord-Amerikaanse markt en tussen 240.000 en 280.000 eenheden voor de Europese markt. Wat zijn industriële activiteiten betreft, voorspelt Daimler Truck een stijging van zijn verkoop van ongeveer 500.000 tot 520.000 eenheden in 2022. Het bedrijf verwacht in 2022 een aanzienlijke stijging van zijn omzet op groepsniveau tussen 45,5 en 47,5 miljard euro. Wat betreft zijn aangepaste EBIT, verwacht Daimler Truck ook dat deze aanzienlijk zal stijgen. Ten slotte voorspelt Daimler Truck dat het rendement op de verkoop (RoS) gecorrigeerd voor zijn industriële activiteit tussen 7 en 9% zal uitkomen.

"In deze dramatische weken zijn onze gedachten bij het Oekraïense volk en we hopen dat deze oorlog snel zal eindigen. Kort na de breuk hebben we besloten om onze activiteiten in Rusland tot nader order volledig op te schorten. Tegelijkertijd steunen we liefdadigheidsorganisaties bij hun inspanningen om Oekraïne te helpen, evenals vele privé-initiatieven van onze medewerkers waarvoor ik mijn dank wil uitspreken", aldus Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck.

 Daimler Truck gaat ervan uit dat de oorlog geen significante impact zal hebben op zijn toeleveringsketens. Eenmalige kosten als gevolg van de stopzetting van de activiteiten in Rusland zullen in het eerste kwartaal buiten het bedrijfsresultaat worden verantwoord. Momenteel voorzienbare operationele effecten zoals de stopzetting van de activiteiten in Rusland en de huidige stijging van de grondstof- en energieprijzen zijn opgenomen in de guidance voor 2022.

 "Als ik vanuit zakelijk perspectief terugkijk op vorig jaar, kan ik ronduit zeggen dat 2021 een buitengewoon jaar is geweest voor Daimler Truck en dat ik erg trots ben op wat onze teams in de wereld hebben bereikt. Ondanks de tegenslagen door COVID-19 en tekorten hebben we onze financiële doelstellingen gehaald. We hebben ook met succes de historische stap gezet van onze afscheiding van Mercedes-Benz Group AG. Vanaf deze week zijn we met trots opgenomen in de DAX beursindex. Met het oog op 2022 zullen we ons concentreren op de factoren die we in handen hebben om ons winstpotentieel te blijven ontsluiten en het voortouw te nemen op het gebied van duurzaam transport. We zetten ons volledig in om van ons eerste jaar als onafhankelijk bedrijf een succes te maken voor Daimler Truck , aldus Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck.

 Jochen Goetz, Chief Financial Officer van Daimler Truck: "In 2021 hebben we onze winstgevendheid aanzienlijk verbeterd in de nasleep van de toename van onze verkoopvolumes en de verbetering van onze verkoop van gebruikte voertuigen en onze after-sales service, terwijl de stijgende grondstof kosten en bevoorradingsmoeilijkheden hadden negatieve gevolgen. Het vervangen van de eenmalige effecten van COVID-19 op de kosten door een structurele verbetering in 2021 was een andere grote prestatie. In de toekomst blijven we ons volledig inzetten voor de ambities die we onszelf hebben gesteld voor 2025 op het gebied van winstgevendheid en zullen we al onze strategische hefbomen intensief blijven gebruiken om deze te realiseren. In 2022 hopen we ons aangepast omzetrendement verder te verhogen en zo weer een stap te zetten richting onze ambities voor 2025. Gezien de onzekerheden rondom de COVID-19 pandemie, aanhoudende problemen op ketenniveau logistiek en de mogelijke impact van de oorlog in Oekraïne over de wereldeconomie, is het belangrijk om te benadrukken dat we 2022 met een sterke financiële positie ingaan. »

 In 2021 bedroegen de uitgaven van Daimler Truck voor onderzoek en ontwikkeling 1.574 miljard euro, hetzelfde niveau als het voorgaande jaar (1.530 miljard euro). Daimler Truck is trouw gebleven aan zijn methode van selectieve en efficiënte investering in R&D en heeft zijn inspanningen geconcentreerd op innovatiegebieden die het bedrijf geschikt acht om de strategische weg naar duurzaam en emissievrij transport op lokaal niveau te ondersteunen. Autonoom transport en de ontwikkeling van de volgende generaties bestaande producten zijn andere gebieden die prioriteit hebben gekregen.

 Daimler Truck heeft zijn ambitie herbevestigd om zijn R&D- en investeringsuitgaven (CapEx) tegen 2025 met 15% te verminderen in vergelijking met het niveau van 2019, ondanks de noodzaak om zijn investeringen in emissievrije voertuigtechnologieën (ZEV) te verhogen. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf zijn kapitaalallocatieproces strikt gehandhaafd, met de nadruk op toekomstig rendement op geïnvesteerd geld en zijn transformatieambities. In 2021 heeft Daimler Truck zijn R&D- en CapEx-uitgaven al met 18% verlaagd in vergelijking met 2019. De verlaging van de investeringen met betrekking tot de interne verbrandingsmotor (ICE) was een stap voor op de vereiste versnelling van investeringen in ZEV's; de beoogde reductie van 15% voor 2025 blijft dus geldig.

 Al 125 jaar toonaangevend in de transportsector

De oprichters van Daimler Truck luidden meer dan 125 jaar geleden het moderne transport in met hun vrachtwagens en bussen. Tegenwoordig is het bedrijf met meer dan 40 productielocaties over de hele wereld en zo'n 100.000 medewerkers een van de belangrijkste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen op wereldschaal. Door te wedden op een sterk economisch klimaat, streeft Daimler Truck ernaar om tegen 2025 een dubbelcijferig rendement op de omzet van zijn industriële activiteiten te behalen. Deze zijn gestructureerd in vijf rapporteringssegmenten waarvoor het bedrijf concrete ambities heeft geformuleerd. Daimler Truck verwacht bijvoorbeeld specifiek een aangepast verkooprendement van 12% voor het segment Trucks North America (TN). Voor het segment Mercedes-Benz (MB) is de doelstelling voor dezelfde parameter vastgesteld op 10%, voor het segment Trucks Asia (TA) op 9% en voor het segment Daimler Buses (DB) op 7,5%. In het vijfde segment, Financial Services, mikt het bedrijf op een aangepast rendement op het eigen vermogen van 14%.

Andere informatie en documenten (jaarverslag, presentatie aan de kapitaalmarkten, Fact Book, enz.), inclusief een gedetailleerde analyse van het boekjaar 2021 voor de vijf rapportagesegmenten van Daimler Truck, zijn online beschikbaar in de sectie " Investor Relations " van de Daimler Truck-website:

 Daimler Truck werd op 21 maart toegelaten tot de Duitse beursindex (DAX). Haar aandelen worden verhandeld op de gereglementeerde markt (Prime Standard) van de Frankfurt Stock Exchange onder het symbool DTG. Hun International Securities Identification Number (ISIN) is DE000DTR0CK8, hun Duitse nummer (WKN) is DTR0CK.

NJC.© Info DAIMLER Trucks http://media.be.daimlertruck.com/fr/hausse-significative-des-ventes-du-chiffre-daffaires-et-du-benefice-net-en-2021--daimler-truck-en-voie-de-realiser-ses-ambitions-financieres/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/03/22

Hausse significative des ventes, du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2021 : Daimler Truck en voie de réaliser ses ambitions Financières

1920 22dt032 002Focalisation explicite sur la rentabilité globale

·En dépit de vents contraires, Daimler Truck a atteint ses objectifs financiers pour 2021

Augmentation significative des ventes d'unités, du chiffre d'affaires et du bénéfice net dû à la reprise sur les marchés les plus importants et aux progrès des mesures de réduction des coûts

Des contraintes affectant l'offre ontralenti la poursuite de la croissance au 2ème semestre en 2021

Contexte de demande soutenue : level élevé des commandes reçues, level record du carnet de commandes

Daimler Truck prévoit une hausse des ventes, du chiffre d'affaires et du retour sur les ventes du Groupe en 2022

Stuttgart – Daimler Truck Holding AG (« Daimler Truck ») est parvenu à garder le cap de l'amélioration de sa rentabilité globale en 2021. Avec son approche fondée sur une discipline stricte en matière de charges fixes, la société a réalisé ses objectifs financiers pour 2021 malgré de notables difficultés d'approvisionnement. Au cours de l'exercice financier 2021, Daimler Truck a renforcé une reprise économique globale sur les plus importants marchés du véhicule utilitaire et a nettement accru ses ventes d'unités, son chiffre d'affaires et son bénéfice net. L'entreprise a vendu 455 400 unités en 2021, si 20 % de camions et de bus en plus que l'année précédente (378 300 unités). Elle a tiré avantage d'une reprise sur ses marchés les plus importants, en Privé au premier semestre de 2021. Tandis que la demande restait forte sur ses marchésessenls au second semestre, des contraintes d'approvisionnement ont bridé la production et limité la croissance des volumes, notamment pour les poids lourds et Amérique du Nord et en Europe.

 Porté par la croissance globale significative du volume de ses ventes d'unités, le chiffre d'affaires de la société a bondi à 39,8 milliards d'euros en 2021 (+10 % par rapport à l'exercice précédent : 36,0 milliards d'euros) . Soutenues par un climat de très forte demande et stimulées par tous ses segments, les entrées de commandes de Daimler Truck pour 2021 au niveau de ses activités industrielles se sont montées à 590 000 unités, soit plus 37% par rapport à l'exedentrc (ice précédentrc 430 500 unités). Plus important encore, 2021 a aussi affiché une évolution favorable des recettes et du retour sur ventes (Return on Sales, RoS) tirée par le dynamisme des ventes, l'amélioration des prix nets et les mesures de réduction des coûts.

 Le BAII (bénéfice avant intérêts et impôts) a augmenté significativement, à 2 552 milliards d'euros (exercice précédent : 657 millions d'euros). Le RoS ajusté des opérations industrielles s'est établi à 6,1% et 2021 contre 1,9% l'année précédente. Le flux de trésorerie disponible de ces mêmes opérations industrielles s'est monté à 1 556 milliards d'euros au cours de l'exercice sous rubrique (2020 : 1 781 milliards d'euros). Au total, Daimler Truck a atteint ses objectifs de réduction de ses coûts et d'amélioration de ses marges. Dans le même temps, il a fallu composer avec les effets des contraintes d'approvisionnement qui ont touché de manière prépondérante le portefeuille des camions extrêmement louables du Groupe et de l'Amérique du Nord et en Europe.

 Perspectives du Groupe pour 2022

 Daimler Truck suppose actuellement que les conditions économiques continueront à se normaliser sur ses marchés les plus importants et que ni la pandémie de COVID-19 ni la guerre en Ukraine n'auront une incidence négative sur leur évolution générale. En dépit d'une forte demande, les pénuries de semi-conducteurs et la persistance des contraintes affectant l'offre auront encore un impact sur les ventes, principalement au premier semestre. S'agissant des deux régions majeures que sont l'Amérique du Nord et l'Europe, les estimations prévisionnelles de l'entreprise se révèlent entre 255 000 et 295 000 unités pour le marché nord-américain et entre 240 000 et 280 000 unités pour la marche européenne. Concernant ses activités industrielles, Daimler Truck prévoit une hausse de ses ventes de l'ordre de 500 000 à 520 000 unités en 2022. La société escompte en 2022 une progression significative de son chiffre d'affaires au niveau du groupe dans une fourchette comprise entre une fourchette 45,5 et 47,5 milliards d'euros. Quant à son BAII ajusté, Daimler Truck s'attend aussi à ce qu'il augmente notablement. Dans tous les cas, Daimler Truck prévoit que son retour sur ventes (RoS) ajusté de son activité industrielle résulta entre 7 et 9 %.

« En ces semaines dramatiques, nos pensées vont au peuple ukrainien et nous voulons que cette guerre finira bientôt. Peu après qu'elle a éclaté, nous avons décidé de suspendre totalement nos activités et la Russie jusqu'à nouvel ordre. Dans le même temps, nous souhaiterions soutenir des organisations caritatives dans leurs efforts pour venir en aide à l'Ukraine, même que de nombreuses initiatives privées expriment notre personnel pour demander que j'exprime ma gratitude », a déclaré Martin Daum, Conseil d'administration de Daimler Truck

 Daimler Truck suppose que la guerre n'aura pas de répercussions significatives sur ses chaînes logistiques. Les dépenses ponctuelles résultant de l'arrêt de ses activités en Russie se produiront hors résultat d'exploitation au premier trimestre. Les effets opérationnels actuellement prévisibles tels que les opérations à l'arrêt en Russie et le renchérissement actuel des matières premières et de l'énergie sont inclus dans les orientations pour 2022.

 « Si je jette un regard rétrospectif sur l'année dernière d'un point de vue commercial, je peux dire sans détour que 2021 a été une année extraordinaire pour Daimler Truck et que je suis très fier de ce que nos équipes ont accompli dans la bouche. Malgré les contretemps so à la COVID-19 et aux pénuries, nous avons atteint nos objectifs financiers. En outre, nous avons brillamment franchi le pas historique qu'a constitué notre scission d'avec Mercedes-Benz Group AG. Depuis cette semaine, nous figurons avec fierté au sein de l'indice boursier DAX. En ce qui concerne 2022, nous nous concentrarons sur les facteurs que nous avons entre nos mains pour continuer à exploiter notre potentiel bénéficiaire et à montrer la voie à suivre en matière de transport durable. Nous sommes entièrement résolus à faire de notre première année comme société indépendante une réussite pour Daimler Truck », a commenté Martin Daum, président du Conseil d'administration de Daimler Truck.

 Jochen Goetz, directeur financier de Daimler Truck : « En 2021, nous avons significativement amélioré notre rentabilité dans le sillage de la boom de nos volumes de ventes et de l'embellie de nos ventes de véhicules d'occasion et de notre SAV tandis que la hausse du coût des matières premières et des difficultés d'approvisionnement ont eu des effets. Le remplacement des effets ponctuels de la COVID-19 sur les coûts par une amélioration structurelle en 2021 a été une autre réalisation majeure. Pour la suite, nous restons acquis aux ambitions que nous sommes fixés pour 2025 sur le plan de la rentabilité et nous continuons à user intensivement de tous nos leviers stratégiques pour les atteindre. En 2022, nous espérerons à nouveau renforcé notre retour sur ventes ajustées et accomplirons ainsi un nouveau pas en direction de nos ambitions pour 2025. Compte tenu des incertitudes sur la suite de la pandémie de COVID-19, des problèmes persistants au niveau de la chaîne logistique et de l'impact potentiel de la guerre en Ukraine sur l'économie régionale, il est important de souligner que nous entamons 2022 dans une position financière solide. †

 Et 2021, les dépenses de Daimler Truck en recherche et développement se sont élevées à 1,574 milliards d'euros, soit le niveau de l'année précédente (1,530 milliards d'euros). Daimler Truck est resté fidèle à sa méthode d'investissement sélective et performante en R&D et a concentré ses efforts dans les domaines d'innovation que l'entreprise juge propre à soutenir la voie stratégique menant aux transports niveau local et missions. Le transport autonome et la mise au point des prochaines générations de produits existants sont d'autres domaines qui ont été privilégiés.

 Daimler Truck a réaffirmé son ambition de réduire ses dépenses de R&D et d'investissement (CapEx) de 15 % à l'horizon 2025 par rapport à leur niveau de 2019 en dépit de la nécessité d'augmenter ses investissements en technologies pour véhicules à zéro émission (VZE). En conséquence, la société a appliqué strictement son processus de répartition de ses capitaux en se focalisant sur les rendements futurs de l'argent investi ainsi que sur ses ambitions de transformation. En 2021, Daimler Truck a déjà comprimé ses dépenses de R&D et de CapEx de 18 % par rapport à 2019. cours de danse VZE  ; la diminution de 15 % ambitionnée pour 2025 demeure donc d'actualité.

 l'avant-garde du secteur des transports depuis 125 ans

Les fondateurs de Daimler Truck ont ​​inauguré l'ère moderne des transports avec leurs camions et leurs bus il y a maintenant plus les 125 ans. Aujourd'hui, avec plus les 40 sites de production dans le monde et quelque 100 000 salariés, l'entreprise est l'un des principaux constructeurs de véhicules utilitaires d'envergure planétaire. Pariant sur une conjoncture forte, Daimler Truck vise à réaliser un retour sur ventes à deux chiffres dans ses activités industrielles d'ici à 2025. Par exemple, Daimler Truck table sur un retour sur ventes ajusté de 12 % pour le segment Trucks North America (TN). Pour le segment Mercedes-Benz (MB), l'objectif est fixé à 10 % pour ce même paramètre tandis qu'il est de 9 % pour le segment Trucks Asia (TA) et de 7,5 % pour le segment Daimler Buses ( DB) . Concernant le cinquième segment, celui des Services financiers, l'entreprise cible un rendement des capitaux propres ajusté de 14 %.

D'autres informations et documents (report annuel, présentation aux marchés des capitaux, Fact Book, etc.), dont une analyse détaillée de l'exercice fiscal 2021 pour les cinq segments de reporting de Daimler Truck, sont disponibles en ligne dans la rubrique « Relations Investisseurs » du site web the Daimler Truck :

 Daimler Truck a été admis dans l'indice boursier allemand (DAX) le 21 mars dernier. Ses actions se négocient sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort sous le symbole DTG. Leur numéro d'identification international des titres (ISIN) est le DE000DTR0CK8, leur numéro allemand (WKN), DTR0CK.

NJC.© Info DAIMLER Trucks http://media.be.daimlertruck.com/fr/hausse-significative-des-ventes-du-chiffre-daffaires-et-du-benefice-net-en-2021--daimler-truck-en-voie-de-realiser-ses-ambitions-financieres/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Date de dernière mise à jour : 30/03/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.