Mon projet 2 6

Sinoboom BV sign partnership agreement with TVH

28/09/21-Fr bas de page

Sinoboom BV tekent samenwerkingsovereenkomst met TVH

Kristof and tim handshake 2 1d9Tim Whiteman, PDG de Sinoboom BV, en door Kristof Bolle, Senior VP EMEA voor TVH.

 

Op dag twee van Vertikal Days tekende Sinoboom BV tijdens een ceremonie op de stand van Sinoboom BV een samenwerkingsovereenkomst met de wereldwijde onderdelenspecialist TVH. Het partnerschap werd ondertekend door Tim Whiteman, CEO van Sinoboom BV, en door Kristof Bolle, Senior VP EMEA voor TVH.
 
Sinoboom BV is de Europese dochteronderneming van de Chinese gespecialiseerde hoogwerkerfabrikant. TVH is een gerenommeerde en gevestigde aanwezigheid, met meer dan 50 jaar ervaring in de toeleveringssector van onderdelen, met 81 vestigingen wereldwijd die verkopen aan meer dan 180 landen. Deze nieuw ondertekende overeenkomst, waarbij TVH een uitgebreide service biedt voor de levering van reserveonderdelen, dekt alle geografische activiteiten van Sinoboom BV.

Kristof Bolle: “We zijn verheugd deze samenwerking met Sinoboom BV te kunnen bevestigen. Hun reputatie in de hoogwerkerindustrie groeit en we zijn blij dat we dit merk kunnen toevoegen aan onze lijst met geleverde onderdelen.”
 
Tim Whiteman verklaarde: “Deze samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in de strategie van Sinoboom. Ons doel is altijd om een ​​uitgebreide en betrouwbare service te bieden aan ons groeiende klantenbestand, en we erkennen dat voor onze klanten het minimaliseren van machinestilstand een topprioriteit is. De efficiënte service die TVH biedt, is in de hele sector bekend en dit zal het vertrouwen in het merk en de service van Sinoboom verder vergroten.”
 
Het partnerschap zal actief zijn vanaf Q4 2021 en dekt geen garantie - dit wordt nog steeds rechtstreeks afgehandeld door Sinoboom BV.
 
Vertikal Days vond plaats van 22-23 september op de nieuwe locatie, de East of England Showground in Peterborough.

Info Sinoboom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/21

Sinoboom BV signe un accord de partenariat avec TVH

Kristof and tim handshake 2 1d9Tim Whiteman, PDG de Sinoboom BV, et par Kristof Bolle, Senior VP EMEA pour TVH.
 

Le deuxième jour des Vertikal Days, Sinoboom BV a signé un accord de partenariat avec le spécialiste mondial des pièces détachées TVH, lors d'une cérémonie qui s'est tenue sur le stand de Sinoboom BV. Le partenariat a été signé par Tim Whiteman, PDG de Sinoboom BV, et par Kristof Bolle, Senior VP EMEA pour TVH.
 
Sinoboom BV est la filiale européenne du fabricant chinois spécialisé dans les PEMP. TVH est une présence renommée et établie de longue date, avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur de la fourniture de pièces détachées, avec 81 succursales dans le monde qui vendent dans plus de 180 pays. Cet accord nouvellement signé, qui prévoit que TVH fournit un service complet de fourniture de pièces de rechange, couvre l'ensemble des opérations géographiques de Sinoboom BV.

Kristof Bolle a commenté : « Nous sommes ravis de confirmer ce partenariat avec Sinoboom BV. Leur réputation dans l'industrie de l'accès grandit et nous sommes heureux de pouvoir ajouter cette marque à nos listes de pièces fournies.
 
Tim Whiteman a déclaré : « Cet accord de partenariat est une étape importante dans la stratégie de Sinoboom. Notre objectif est toujours de fournir un service complet et fiable à notre clientèle en expansion, et nous reconnaissons que pour nos clients, la réduction des temps d'arrêt des machines est une priorité absolue. Le service efficace fourni par TVH est bien connu dans l'ensemble de l'industrie, et cela renforcera encore la confiance dans la marque et le service Sinoboom.
 
Le partenariat sera actif à partir du quatrième trimestre 2021 et ne couvre pas la garantie - celle-ci est toujours gérée directement par Sinoboom BV.
 
Les Vertikal Days ont eu lieu du 22 au 23 septembre dans son nouveau lieu, le East of England Showground à Peterborough.

Info Sinoboom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.