Mon projet 2 6

STRABAG - Austria’s first 3D-printed building is being constructed in Hausleiten, Lower Austria

16/11/21-FR bas de page

Het eerste 3D-geprinte gebouw van Oostenrijk wordt gebouwd in Hausleiten, Neder-Oostenrijk

20211110 164845 periandstrabagprintfirstbuildinginaustriaThe first 3D printed building in Austria

Bouwtechnologiegroep Strabag en steigerfabrikant Peri bouwen het eerste 3D-geprinte gebouw van Oostenrijk in Hasuleiten.

Het project betreft een kantoorgebouw van circa 125 m². De pure printtijd voor de gebouwuitbreiding is ongeveer 45 uur.

Peri heeft ervaring met 3D-betonprinten en gebruikt een speciale droge mortel voor de constructie genaamd 'Tector Print' die wordt geleverd door Lafarge.

"3D-constructieprinten brengt een belangrijke innovatie-impuls voor de bouwsector en is een spannende aanvulling op andere bouwmethoden", zegt het bestuurslid van Strabag dat verantwoordelijk is voor digitalisering en innovatie, Klemens Haselsteiner.

“Met deze praktijktest willen we samen met onze partners Peri en Lafarge 3D constructieprinten verder ontwikkelen. In Hausleiten konden we bij de gezamenlijke planning al belangrijke bevindingen voor toekomstig gebruik bereiken.”

Thomas Imbacher, Chief Innovation and Marketing Officer bij Peri AG, zei: "Bij Peri zien we een groot potentieel in de nog jonge technologie van 3D-constructieprinten. Iets minder dan een jaar geleden hebben we het eerste woongebouw van Duitsland geprint met een BOD2-printer van onze Deense partner COBOD.”

Peri zal gebruik maken van de COBOD BOD2 portaalprinter van de Deense fabrikant COBOD. Met deze technologie beweegt de printkop over drie assen op een permanent geïnstalleerd metalen frame, wat betekent dat hij naar elke positie in de constructie kan bewegen en slechts één keer hoeft te worden gekalibreerd.

Met inbegrip van dit printproject in Hausleiten heeft het PERI 3D-constructieprintteam in één jaar tijd vijf printprojecten met succes afgerond. Het allereerste gedrukte huis in Duitsland, het eerste meergezinswoning en grootste gedrukte gebouw in Europa (Wallenhausen), het eerste gedrukte huis in de VS, een uitbreiding van een appartementsgebouw in Lindau, Duitsland en het project in Hausleiten.

Dit zijn geen onderzoeksprojecten, maar echte huizen die alle bouwvoorschriften hebben doorlopen, worden verhuurd en bewoond, of waarin mensen werken.
NJC.© Info STRABAG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/11/21

Le premier bâtiment autrichien imprimé en 3D est en cours de construction à Hausleiten, en Basse-Autriche

20211110 164845 periandstrabagprintfirstbuildinginaustriaThe first 3D printed building in Austria

Le groupe de technologie de construction Strabag et le fabricant d'échafaudages Peri construisent le premier bâtiment autrichien imprimé en 3D à Hasuleiten.

Le projet est un immeuble de bureaux d'environ 125m². Le temps d'impression pur pour l'extension du bâtiment est d'environ 45 heures.

Peri est expérimenté dans l'impression 3D de béton et utilise un mortier sec spécial pour la construction appelé « Tector Print » qui est fourni par Lafarge.

« L'impression de construction 3D apporte une impulsion d'innovation importante pour l'industrie de la construction et constitue un ajout passionnant à d'autres méthodes de construction », a déclaré Klemens Haselsteiner, membre du conseil d'administration de Strabag responsable de la numérisation et de l'innovation.

« Avec ce test pratique, nous souhaitons développer davantage l'impression 3D de construction avec nos partenaires Peri et Lafarge. À Hausleiten, nous avons déjà pu obtenir des résultats importants pour une utilisation future lors de la planification conjointe.

Thomas Imbacher, directeur de l'innovation et du marketing chez Peri AG, a déclaré : « Chez Peri, nous voyons un grand potentiel dans la technologie encore jeune de l'impression de construction 3D. Il y a un peu moins d'un an, nous avons imprimé le premier bâtiment résidentiel d'Allemagne avec une imprimante BOD2 de notre partenaire danois COBOD.

Peri utilisera l'imprimante à portique COBOD BOD2 fournie par le fabricant danois COBOD. Avec cette technologie, la tête d'impression se déplace sur trois axes sur un cadre métallique installé en permanence, ce qui signifie qu'elle peut se déplacer dans n'importe quelle position dans la construction et ne doit être calibrée qu'une seule fois.

En incluant ce projet d'impression à Hausleiten, l'équipe d'impression de construction 3D PERI a réalisé avec succès cinq projets d'impression en un an. La toute première maison imprimée en Allemagne, la première maison multifamiliale et le plus grand bâtiment imprimé en Europe (Wallenhausen), sa première maison imprimée aux États-Unis, une extension d'immeuble d'appartements à Lindau, en Allemagne et le projet à Hausleiten.

Ce ne sont pas des projets de recherche, mais de vraies maisons qui sont passées par tous les processus d'approbation du code du bâtiment, qui sont louées et occupées, ou dans lesquelles des gens travaillent.
NJC.© Infos STRABAG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.