Mon projet 2 6

STRABAG continues upgrade of S19 expressway in Poland for € 85 million

28/02/22-FR Bas de page

STRABAG zet upgrade van S19-snelweg in Polen voort voor € 85 miljoen

Tc koberovy malaskala 9069 r12 026

STRABAG continues upgrade of S19 expressway in Poland for € 85 million IMAGE SOURCE: STRABAG SE

14 km lang traject in ontwerp-en-bouwproces

Contractwaarde van ca. € 85,5 miljoen

Onderdeel van Europese noord-zuid transportas Via Carpatia

STRABAG, de Europese bouwtechnologiegroep, heeft opnieuw een belangrijk contract binnengehaald in Polen. De Algemene Directie voor Nationale Wegen en Snelwegen (GDDKiA) heeft de bouw van nog eens ca. 14 km traject van de S19-snelweg naar de Poolse STRABAG-dochter STRABAG Sp. zo o.o.

Het contract, dat over een periode van 42 maanden zal worden uitgevoerd als een design-and-build-project, vertegenwoordigt een verdere uitbreiding van de Europese transportas Via Carpatia tussen Klaipėda in Litouwen en Thessaloniki in Griekenland. Het project omvat twee planfasen: ca. 7,5 km nieuwe weg plus nog eens 6,2 km upgrade van de rechterrijbaan van de rondweg Międzyrzec Podlaski als onderdeel van de tweede aanlegfase van de ringweg.

De constructie omvat de vernieuwing van twee uitgangen en zes civieltechnische kunstwerken, waaronder verschillende doorgangen voor dieren en amfibieën, evenals twee rustruimtes plus extra technische infrastructuur en voorzieningen voor milieubescherming. Langs het traject van de rondweg Międzyrzec Podlaski, dat wordt verbreed met een extra rijstrook, voorziet het contract onder meer in de bouw van een spoorwegviaduct en geluidsschermen.
STRABAG heeft al 41 km Via Carpatia . gerealiseerd

“Het snelwegennet van Via Carpatia is een belangrijke noord-zuidverbinding in Europa van de Oostzee tot aan de Middellandse Zee. STRABAG heeft tot nu toe een grote rol gespeeld in de bouw”, zegt Thomas Birtel, CEO van STRABAG SE. Het bedrijf heeft al 41 km snelweg aangelegd tussen Lublin en Rzeszów, die eind vorig jaar voor het verkeer werd opengesteld. In 2021 zijn ook contracten getekend voor drie delen van de S19 voor in totaal 38 km.

NJC.© Info : STRABAG SE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/02/22

STRABAG poursuit la modernisation de l'autoroute S19 en Pologne pour 85 millions d'euros

Tc koberovy malaskala 9069 r12 026

STRABAG continues upgrade of S19 expressway in Poland for € 85 million IMAGE SOURCE: STRABAG SE

Section de 14 km de long en processus de conception et de construction

Valeur du contrat d'env. 85,5 millions d'euros

Fait partie de l'axe de transport nord-sud européen Via Carpatia

STRABAG, le groupe européen des technologies de la construction, a remporté un autre contrat majeur en Pologne. La Direction générale des routes et autoroutes nationales (GDDKiA) a attribué la construction d'env. Tronçon de 14 km de l'autoroute S19 jusqu'à la filiale polonaise STRABAG STRABAG Sp. zoo.

Le contrat, qui sera mis en œuvre sur une période de 42 mois en tant que projet de conception et de construction, représente une nouvelle extension de l'axe de transport européen Via Carpatia entre Klaipėda en Lituanie et Thessalonique en Grèce. Le projet comprend deux étapes de planification : env. 7,5 km de nouvelle chaussée plus 6,2 km supplémentaires de mise à niveau de la chaussée droite du contournement de Międzyrzec Podlaski dans le cadre de la deuxième phase de construction de la route de contournement.

La construction comprend le renouvellement de deux sorties et de six ouvrages de génie civil, dont plusieurs passages pour les animaux et les amphibiens, ainsi que deux aires de repos ainsi que des infrastructures techniques et des installations supplémentaires pour la protection de l'environnement. Le long du tronçon de contournement de Międzyrzec Podlaski, qui est en cours d'élargissement pour inclure une voie supplémentaire, le contrat prévoit également la construction d'un viaduc ferroviaire ainsi que de barrières antibruit, entre autres.
STRABAG a déjà réalisé 41 km de Via Carpatia

« Le réseau autoroutier Via Carpatia est une importante liaison nord-sud en Europe, de la Baltique à la Méditerranée. Jusqu'à présent, STRABAG a joué un rôle majeur dans la construction », déclare Thomas Birtel, PDG de STRABAG SE. L'entreprise a déjà construit 41 km d'autoroute entre Lublin et Rzeszów, qui ont été ouverts à la circulation à la fin de l'année dernière. En 2021, des contrats ont également été signés pour trois tronçons de la S19 pour un total de 38 km.

NJC.© Info : STRABAG SE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.