Sigma nl 20230327

Strabag fined €45 million in cartel ruling

27/10/21-FR bas de page

Strabag krijgt boete van 45 miljoen euro in karteluitspraak

20211022 120709 1280pxstrabagoffice1

twee bedrijven binnen de Oostenrijkse bouwgroep schuldig bevonden door mededingingsautoriteit

Strabag heeft een boete van € 45,37 miljoen opgelegd gekregen, nadat twee van zijn groepsmaatschappijen bleken te hebben deelgenomen aan een bouwkartel.

De Federale Mededingingsautoriteit (BWB) zei dat Strabag AG en F Lang uK Menhofer Baugesellschaft betrokken waren geweest bij "uniforme en voortdurende inbreuken in de vorm van prijsafspraken, marktdeling en informatie-uitwisseling met concurrenten met betrekking tot openbare en particuliere aanbestedingen op het gebied van civiele techniek in Oostenrijk in de periode van juli 2002 tot oktober 2017”.

Strabag erkende de boete en zei dat de twee betrokken bedrijven volledig hadden meegewerkt met de BWB, aangezien de formele procedure tegen hen in 2019 begon.

Strabag-topman Thomas Birtel zei dat het "een grote persoonlijke teleurstelling was dat de beschuldigingen na intensief onderzoek gedeeltelijk terecht bleken te zijn".

Hij voegde eraan toe dat er lessen waren getrokken uit de "pijnlijke" situatie. Zo heeft de groep een extern monitoringsysteem ingesteld om herhaling van de misstanden te voorkomen.

Het bedrijf stelt dat "de erkenning [van de acties van de twee bedrijven] en de volledige medewerking met de BWB een navenant positief effect hadden op de hoogte van de aangevraagde boete."
NJC.© Info (BWB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/10/21

Strabag condamné à 45 millions d'euros d'amende pour entente

20211022 120709 1280pxstrabagoffice1

deux entreprises du groupe de construction autrichien reconnues coupables par l'autorité de la concurrence

Strabag a été condamné à une amende de 45,37 millions d'euros, après que deux des sociétés de son groupe ont été reconnues coupables d'avoir participé à un cartel de construction.

L'Autorité fédérale de la concurrence (BWB) a déclaré que Strabag AG et F Lang uK Menhofer Baugesellschaft avaient été impliqués dans « une infraction uniforme et continue sous la forme de fixation de prix, de partage de marché et d'échange d'informations avec des concurrents en relation avec des appels d'offres publics et privés dans le domaine de la génie civil en Autriche entre juillet 2002 et octobre 2017 ».

Strabag a reconnu l'amende, affirmant que les deux sociétés impliquées avaient pleinement coopéré avec le BWB, depuis le début des procédures formelles à leur encontre en 2019.

Le PDG de Strabag, Thomas Birtel, a déclaré que c'était "une grande déception personnelle que les allégations se soient avérées en partie justifiées après des enquêtes intensives".

Il a ajouté que des leçons avaient été tirées de la situation « douloureuse ». Le groupe a, par exemple, mis en place un système de surveillance externe pour se prémunir contre une répétition des actes répréhensibles.

La société affirme que « la reconnaissance [des actions des deux sociétés] et la pleine coopération avec le BWB ont eu un effet positif correspondant sur le montant de l'amende demandée ».
NJC.© Infos (BWB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.