Mon projet 2 6

Sustainability at heart of Icelandic masterplan

29/12/21-FR Bas de page

Duurzaamheid centraal in IJslands masterplan

20211224 112106 21028keflavik airport areateam kcapckcapsoutheast view of the keflavik airport arealrAerial view of the Keflavik Airport area in Iceland

KCAP-voorstel wint competitie om enorm stuk land rond de luchthaven van Keflavik in het land te ontwikkelen

Een internationaal team is geselecteerd om een ​​strategisch masterplan voor de lange termijn op te stellen voor de ontwikkeling van de IJslandse internationale luchthaven Keflavik en het omliggende gebied.
Luchtfoto van het Keflavik Airport-gebied in IJsland

Het voorstel is geselecteerd door Kadeco, de organisatie die namens de IJslandse staat de ontwikkeling van het gebied leidt, luchthavenexploitant Isavia en de gemeenten Reykjanesbær en Suðurnesjabær.

Het plan, opgesteld door een team onder leiding van het internationale ontwerpbureau KCAP, omvat de ontwikkeling van zo'n 55 km2 land en heeft drie 'katalysatorlocaties' geïdentificeerd die nieuwe industrieën zullen bevorderen, zoals groene waterstof, elektrische luchtvaart en mariene aquacultuur.

Het plan van KCAP werd ondersteund door bedrijven als WSP, Felixx, MIC Mobility in Chain, VSO Consulting, Buck Consultants International en Buro Happold.

Met duurzaamheid als kern van het masterplanvoorstel van KCAP, benadrukte Kadeco ook de ambitieuze landschapsstrategie van de groep, met een enorme herbebossingsstrategie om zowel de klimaatmitigatieplannen van het land te ondersteunen als toerisme aan te trekken.

De luchthaven zelf zal worden uitgebreid om in 2040 tot 14 miljoen passagiers per jaar te kunnen vervoeren, waarbij IJsland zich wil vestigen als een belangrijke Noord-Atlantische hub, strategisch gepositioneerd tussen Europa en Noord-Amerika.

De KCAP-groep, die de concurrentie van vijf andere internationale teams versloeg in de laatste ronde, onder leiding van Arup, Jacobs, OMA en Aecom, gaat nu over tot het maken van een gedetailleerd masterplan voor het gebied.

Anouk Kuitenbrouwer, managing partner van KCAP, zei: "Het succes van het masterplan zal afhangen van de samenwerking tussen de publieke en private belanghebbenden", zei ze. "Tegelijkertijd vereist een project van zo'n belang een ontwerpaanpak die zowel gedurfd als gevoelig is.

“Strategisch gelegen complementaire gebieden kunnen stapsgewijs worden ontwikkeld, terwijl het open landschap van de Airport Corridor wordt geborgd door innovatieve landschappelijke maatregelen. We kijken uit naar een duurzame samenwerking met Kadeco. Ons hele team is enorm enthousiast om deze uitdaging aan te gaan!”
NJC.© Info KCAP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/12/21

La durabilité au cœur du masterplan islandais

20211224 112106 21028keflavik airport areateam kcapckcapsoutheast view of the keflavik airport arealrAerial view of the Keflavik Airport area in Iceland

La proposition de KCAP remporte le concours pour développer une immense parcelle de terrain autour de l'aéroport national de Keflavik

Une équipe internationale a été sélectionnée pour créer un plan directeur stratégique à long terme pour le développement de l'aéroport international de Keflavik en Islande et de ses environs.
Vue aérienne de la zone de l'aéroport de Keflavik en Islande

La proposition a été sélectionnée par Kadeco, l'organisation qui dirige le développement de la zone au nom de l'État islandais, l'exploitant de l'aéroport Isavia et les municipalités de Reykjanesbær et Suðurnesjabær.

Le plan, proposé par une équipe dirigée par le cabinet de conception international KCAP, couvre le développement de quelque 55 km2 de terres et a identifié trois « sites catalyseurs » qui favoriseront de nouvelles industries, telles que l'hydrogène vert, l'aviation électrique et l'aquaculture marine.

Le plan de KCAP a été soutenu par des sociétés telles que WSP, Felixx, MIC Mobility in Chain, VSO Consulting, Buck Consultants International et Buro Happold.

La durabilité étant au cœur de la proposition de plan directeur de KCAP, Kadeco a également souligné la stratégie paysagère ambitieuse du groupe, avec une vaste stratégie de reboisement pour à la fois aider les plans d'atténuation du changement climatique du pays et attirer le tourisme.

L'aéroport lui-même sera agrandi pour accueillir jusqu'à 14 millions de passagers par an d'ici 2040, l'Islande cherchant à s'imposer comme une plaque tournante majeure de l'Atlantique Nord, stratégiquement positionnée entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le groupe KCAP, qui a battu la concurrence de cinq autres équipes internationales au tour final, emmenés par Arup, Jacobs, OMA et Aecom, va maintenant passer à la création d'un plan directeur détaillé pour la zone.

Anouk Kuitenbrouwer, associée directrice de KCAP, a déclaré : « Le succès du plan directeur dépendra de la collaboration entre les parties prenantes publiques et privées », a-t-elle déclaré. « En même temps, un projet d'une telle importance nécessite une approche de conception à la fois audacieuse et sensible.

« Des zones complémentaires stratégiquement situées peuvent être développées étape par étape, tandis que le paysage ouvert du corridor de l'aéroport sera sauvegardé grâce à des mesures paysagères innovantes. Nous attendons avec impatience un partenariat durable avec Kadeco. Toute notre équipe est extrêmement enthousiaste à l'idée de relever ce défi !
NJC.© Infos KCAP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.