Sigma nl 20230327

Tadano's new GTC-2000..

23/04/21-FR bas de page

De nieuwe GTC-2000 rupskraan met telescopische giek van Tadano heeft een vijfdelig gieksysteem, dat kan variëren van 196 tot 272 voet, en verstelbare spoorbreedtes voor het werken in krappe ruimtes.

Tadano gtc 2000 60773d7bce27a

De GTC-2000 telekraan heeft een hefvermogen van 170 ton. De lengte van de hoofdgiek is 60 meter. De hoofdmast heeft ook uitschuifdelen van 16,4, 36,1, 55,8 en 23,5 meter die hydraulisch of handmatig kunnen worden versteld. De maximale lengte is 272,4 voet.

De spoorbreedte kan worden aangepast aan verschillende breedtes om te voldoen aan de taak in symmetrische en asymmetrische configuraties. Hierdoor kan de kraan in krappe ruimtes worden ingezet, zoals bij bruggenbouw, aldus het bedrijf. "Het is ook perfect voor bouwwerkzaamheden, waarbij het niet alleen componenten kan verplaatsen en telescoperen, maar ook de giek naar beneden kan bewegen en intrekken en vervolgens onder dakconstructies door kan reizen om te komen waar het moet zijn."

Standaard verstelbare spoorbreedtes zijn 11,5, 15,6 en 19,7 voet, en continu variabele spoorbreedtes kunnen worden gebruikt in asymmetrische configuraties. De spoorbreedte kan worden gewijzigd tijdens het rijden of stilstaan.

De kraan kan ook op hellingen tot 4 graden heffen, waardoor hij minder grondvoorbereiding nodig heeft dan een vakwerkkraan, zegt Tadano. Een intelligent besturingssysteem bepaalt automatisch het toegestane hefvermogen en houdt daarbij rekening met factoren als helling, zwenkhoek en spoorverstelling.

De kraan is ontworpen voor wendbaarheid, met voetpedalen voor het rijden en joysticks voor het besturen van de rupsbanden. Tadano zegt dat het "bijna dezelfde manoeuvreerbaarheid en bedieningsgemak biedt als een graafmachine."

Het heeft de hoogste trekkracht in zijn klasse, namelijk 326.000 pond-voet, waardoor het onder belasting ter plaatse kan draaien, zelfs bij de smalste spoorbreedte, aldus het bedrijf.

De telecraan heeft een klimvermogen van 50%, een rijsnelheid van 1,3 mph en een bodemvrijheid van 16,54 inch. De rijbreedte en hoogte van de basiskraan is elk 3,80 meter.

De montagestappen van de kraan kunnen worden gedaan met de afstandsbediening of vanuit de cabine, en de meeste koppelingen zijn snel te koppelen, zegt het bedrijf. De kraan heeft ook vast ingebouwde stempels met stempelschotten, waardoor de basiskraan van een dieplader kan worden gelost.

De GTC-2000 draait op een 308 pk sterke Tier 4 Final MTU-motor, die een koppel van 958,53 foot-pounds produceert. De motor heeft een Eco-modus die start bij 1.500 tpm en Power Boost voor meer vermogen bij 1.800 tpm.

De identieke primaire en hulptakels hebben een 804 voet, 1 inch dikke staaldraad met een hoge trekkracht van 15,3 ton voor het heffen van zware lasten met lage inschering.

De kraan is ontwikkeld door Demag en onthuld op de internationale vakbeurs Bauma 2019. Tadano nam datzelfde jaar Demag Mobile Crane over van Terex Corporation en lanceert de telecraan opnieuw onder zijn naam.


Info TADANO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/04/21

La nouvelle grue sur chenilles à flèche télescopique GTC-2000 de Tadano comprend un système de flèche en cinq parties, pouvant aller de 196 à 272 pieds, et des largeurs de voie réglables pour travailler dans des espaces confinés.

Tadano gtc 2000 60773d7bce27a

La télécrane GTC-2000 a une capacité de levage de 170 tonnes. La longueur de sa flèche principale est de 196,9 pieds. La flèche principale a également des extensions de 16,4, 36,1, 55,8 et 75,5 pieds qui peuvent être décalées hydrauliquement ou manuellement. La longueur maximale est de 272,4 pieds.

La largeur de voie peut être ajustée à différentes largeurs pour répondre au travail dans des configurations symétriques et asymétriques. Cela permet à la grue d'être utilisée dans des zones confinées, comme pour la construction de ponts, indique la société. "Il est également parfait pour les travaux de construction, où il est non seulement capable de déplacer et de télescoper des composants, mais aussi de relever et de rétracter la flèche, puis de se déplacer sous les structures du toit pour se rendre là où il doit être."

Les largeurs de voie réglables standard sont de 11,5, 15,6 et 19,7 pieds, et des largeurs de voie à variation continue peuvent être utilisées dans des configurations asymétriques. La largeur de voie peut être modifiée en mouvement ou à l'arrêt.

La grue peut également se soulever sur des pentes allant jusqu'à 4 degrés, ce qui nécessite moins de préparation du sol qu'une grue en treillis, explique Tadano. Un système de commande intelligent détermine automatiquement la capacité de levage autorisée tout en tenant compte de facteurs tels que l'inclinaison, l'angle de pivotement et le réglage de la voie.

La grue est conçue pour la maniabilité, avec des pédales pour le déplacement et des joysticks pour contrôler les chenilles. Tadano dit qu'il «offre presque la même maniabilité et la même facilité d'utilisation qu'une excavatrice».

Il a la force de traction la plus élevée de sa catégorie, à 326 000 lb-pi, ce qui lui permet de tourner sur place sous charge, même à la largeur de voie la plus étroite, selon la société.

La télécrane a une pente de 50%, une vitesse de déplacement de 1,3 mi / h et une garde au sol de 16,54 pouces. La largeur et la hauteur de déplacement de la grue de base sont de 9,85 pieds chacune.

Les étapes d'assemblage de la grue peuvent être effectuées par télécommande ou depuis la cabine, et la plupart des raccords sont à connexion rapide, indique la société. La grue a également des stabilisateurs installés en permanence avec des patins de stabilisateur, permettant à la grue de base d'être déchargée d'une remorque surbaissée.

Le GTC-2000 fonctionne sur un moteur Tier 4 Final MTU de 308 chevaux, qui produit 958,53 livres-pied de couple. Le moteur dispose d'un mode Eco qui démarre à 1500 tr / min et Power Boost pour une puissance accrue à 1800 tr / min.

Les palans primaires et auxiliaires identiques ont un câble métallique de 804 pieds et 1 pouce d'épaisseur avec une traction de ligne haute de 15,3 tonnes pour soulever des charges lourdes avec un faible mouflage.

La grue a été développée par Demag et dévoilée au salon international des équipements de construction Bauma 2019. Tadano a acquis Demag Mobile Crane auprès de Terex Corporation la même année et relance la télécrane sous son nom.

Infos TADANO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !