Sigma nl 20230327

Tadano Upgrades AC 4.110-1, AC 5.120-1 All Terrain Cranes

10/08/21-FR bas de page

Tadano upgrades AC 4.110-1, AC 5.120-1 kranen voor alle terreinen

800x0 s3 53406 mnsw cq tad ac4 ac5 1he maneuverable AC 4.110-1 now has a larger lifting capacity despite there not being any changes to its total weight — all due to a new and stronger boom.

Fabrikant van mobiele kranen Tadano gokt erop dat ze voorop lopen en daarom besloot het bedrijf onlangs om meer te upgraden dan alleen de naam van zijn vier- en vijfassige kranen in de klasse van 110 tot 130 ton.

De wendbare AC 4.110-1 heeft nu een groter hefvermogen, ondanks dat het totale gewicht niet is gewijzigd - allemaal dankzij een nieuwe en sterkere giek die ook deel uitmaakt van de vijfassige AC 5.120-1. De laatste blijft een overtuigend argument in het dagelijkse werk met een handige asbelasting van 22.000 lb.

Als onderdeel van zijn reorganisatie-inspanningen zal Tadano het hele jaar de namen van zijn mobiele kraanmodellen standaardiseren. De nieuwe AC 4.110-1 en AC 5.120-1 komen met bijgewerkte namen direct uit de poort.
Een sterkere giek voor meer hefvermogen

Het scharnierpunt van beide kraanmodellen is de nieuwe en sterkere hoofdmast. Hiermee biedt Tadano grotere hefcapaciteiten: de twee modellen kunnen nu 11 ton hijsen met de hoofdmast volledig uitgeschoven, wat overeenkomt met een toename van het hefvermogen van 37 procent in vergelijking met de voorgaande ATF-100-4.1 en ATF-120-5.1 modellen.
Een groter werkgebied en de mogelijkheid om krappere ruimtes aan te kunnen

Door de giekverlenging hebben de twee kranen nu een groter werkgebied. Een kleinere minimale radius, grotere hefhoogte en giekhoek van 82 graden maken het mogelijk om dichter bij de kraan te werken. Dit maakt beide kraanmodellen volgens de fabrikant nog beter geschikt voor krappe werkplekken en werken op grote hoogte.
Flexibele oplossingen voor extensies

Naast het grotere hefvermogen profiteren de AC 4.110-1 en AC 5.120-1 van een vernieuwde hoofdmastverlenging. Door de verminderde complexiteit kan deze uitbreiding bijzonder snel worden opgezet.

De hoofdmastverlenging ATF-100-4.1 en ATF-120-5.1, inclusief runner, blijft beschikbaar. Beide versies van de hoofdmastverlenging profiteren nu van een kleinere minimale radius in de 0-graden positie.
Vereenvoudigde Amerikaanse goedkeuring voor AC 5.120-1

Speciaal voor de Amerikaanse markt biedt Tadano de AC 5.120-1 met een aangepaste wielbasis aan. Met deze aanpassing voldoet de kraan aan de huidige Amerikaanse goedkeuringsvoorschriften.
Tadano AC 4.110-1 Technische specificaties

    Maximaal hefvermogen: 110 ton
    Giek: 37,4 – 196,9 ft.
    Verlenging hoofdgiek: 12,1 ft. / 33,1 ft. – 104,7 ft.
    Maximaal punthoogte: 300,2 ft.
    Maximaal straal: 223,1 ft.
    Draagmotor: Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V
    Opbouwmotor: Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V
    Transmissie: ZF TraXon 12.1
    Aandrijving: 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8)
    Afmetingen — Lengte: 43,3 ft.;Breedte: 9 ft.; Hoogte: 13 voet.

Tadano AC 5.120-1 Technische specificaties

    Maximaal hefvermogen: 130 ton
    Giek: 37,4 – 196,9 ft.
    Verlenging hoofdgiek: 12,1 ft. / 33,1 ft. – 104,7 ft.
    Maximaal punthoogte: 300,2 ft.
    Maximaal straal: 223,1 ft.
    Draagmotor: Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V
    Opbouwmotor: Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V
    Transmissie: ZF TraXon 12.1
    Aandrijving: 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10)
    Afmetingen — Lengte: 44,4 ft.; Breedte: 9 ft.; Hoogte: 13,1 ft.

900x0 s3 53406 mnsw cq tad ac4 ac5 2

Tadano offers the AC 5.120-1 with a modified wheelbase specifically for the U.S. market. With this modification, the crane conforms to current U.S. approval regulations.

Ga voor meer informatie naar https://www.tadano.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/08/21

Tadano améliore les grues tout-terrain AC 4.110-1, AC 5.120-1

800x0 s3 53406 mnsw cq tad ac4 ac5 1The maneuverable AC 4.110-1 now has a larger lifting capacity despite there not being any changes to its total weight — all due to a new and stronger boom.

Le fabricant de grues mobiles Tadano parie sur le fait d'être à la pointe de la technologie. L'entreprise a donc récemment décidé de mettre à niveau plus que le simple nom de ses grues à quatre et cinq essieux de la classe 110 à 130 tonnes.

L'AC 4.110-1 maniable a désormais une plus grande capacité de levage malgré l'absence de modification de son poids total, le tout grâce à une nouvelle flèche plus solide qui fait également partie de l'AC 5.120-1 à cinq essieux. Ce dernier continue de présenter des arguments convaincants dans le travail quotidien avec une charge par essieu pratique de 22 000 lb.

Dans le cadre de ses efforts de réorganisation, Tadano normalisera les noms de ses modèles de grues mobiles tout au long de l'année. Les nouveaux AC 4.110-1 et AC 5.120-1 sont livrés avec des noms mis à jour dès le départ.
Une flèche plus solide pour une plus grande capacité de levage

Le point central des deux modèles de grues est la nouvelle flèche principale plus robuste. Avec lui, Tadano offre de plus grandes capacités de levage : les deux modèles peuvent désormais soulever 11 tonnes avec la flèche principale complètement déployée, ce qui correspond à une augmentation de la capacité de levage de 37 % par rapport aux précédents ATF-100-4.1 et ATF-120-5.1. des modèles.
Une zone de travail plus grande et la capacité de gérer des espaces plus restreints

Grâce à l'extension de la flèche, les deux grues disposent désormais d'une plus grande surface de travail. Un rayon minimum plus petit, une hauteur de levage plus grande et un angle de flèche de 82 degrés permettent de travailler plus près de la grue. Cela rend les deux modèles de grues encore mieux adaptés aux chantiers exigus et aux travaux à grande hauteur, selon le fabricant.
Solutions flexibles pour les extensions

En plus de la plus grande capacité de levage, les AC 4.110-1 et AC 5.120-1 bénéficient d'une extension de flèche principale mise à jour. Cette extension peut être mise en place particulièrement rapidement du fait d'une complexité réduite.

Les extensions de flèche principale ATF-100-4.1 et ATF-120-5.1, y compris une glissière, continueront d'être disponibles. Les deux versions d'extension de flèche principale bénéficient désormais d'un rayon minimum réduit en position 0 degré.
Approbation simplifiée des États-Unis pour AC 5.120-1

Tadano propose l'AC 5.120-1 avec un empattement modifié spécifiquement pour le marché américain. Avec cette modification, la grue est conforme aux réglementations d'homologation américaines en vigueur.
Spécifications techniques du Tadano AC 4.110-1

    Max. capacité de levage : 110 tonnes
    Flèche : 37,4 à 196,9 pi
    Rallonge de flèche principale : 12,1 pi / 33,1 pi – 104,7 pi
    Max. hauteur de la pointe : 300,2 pi.
    Max. rayon : 223,1 pi.
    Moteur porteur : Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V
    Moteur de superstructure : Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V
    Boîte de vitesses : ZF TraXon 12.1
    Lecteur : 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8)
    Dimensions — Longueur : 43,3 pi ; Largeur : 9 pi ; Hauteur : 13 pi.

Spécifications techniques du Tadano AC 5.120-1

    Max. capacité de levage : 130 tonnes
    Flèche : 37,4 à 196,9 pi
    Rallonge de flèche principale : 12,1 pi / 33,1 pi – 104,7 pi
    Max. hauteur de la pointe : 300,2 pi.
    Max. rayon : 223,1 pi.
    Moteur porteur : Mercedes-Benz OM 470 LA, 340 kW, EU Stage V
    Moteur de superstructure : Mercedes-Benz OM 934 LA, 129 kW, EU Stage V
    Boîte de vitesses : ZF TraXon 12.1
    Lecteur : 10 x 6 x 10 (10 x 8 x 10)
    Dimensions — Longueur : 44,4 pi ; Largeur : 9 pi ; Hauteur : 13,1 pi.

900x0 s3 53406 mnsw cq tad ac4 ac5 2

Tadano offers the AC 5.120-1 with a modified wheelbase specifically for the U.S. market. With this modification, the crane conforms to current U.S. approval regulations.

Pour plus d'informations, visitez https://www.tadano.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.