Mon projet 2 6

THE BRENNER Tunnel..

05/05/21

De mijnwerkers in de Brenner-basistunnel gaan snel vooruit met het grote spoorwegproject. Op woensdag 31 maart 2021 bereikten ze een nieuw record bij het uitgraven van de hoofdbuizen in Zuid-Tirol: 860 meter tunnel geboord en bekleed in één maand.


Op het Italiaanse bouwterrein "Mauls 2-3" van de Brenner-basistunnel boren drie Herrenknecht-tunnelboormachines (TBM's) van zuid naar noord. Ze graven de twee hoofdbuizen uit, evenals een onderzoekstunnel en later een diensttunnel 12 meter lager. In maart 2021 werd een nieuw record gevestigd door een van deze drie machines: de Double Shield TBM (Ø 10,65 meter) genaamd "Virginia" legde 860 meter af in één maand. De contracterende joint venture BTC S.c.a.r.l. (Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A., P.A.C. S.p.A. en Cogeis S.p.A.) behaalde aldus een piekpercentage op de bouwplaats van Mauls. Voor maart 2021 kondigde de projecteigenaar van de Brenner-basistunnel, Oostenrijks-Italiaans BBT SE, een gemiddelde dagelijkse vervroeging aan van 27,7 meter voor "Virginia". De dagelijkse beste prestatie was 36,75 meter.

Dr. Matthias Flora, Sales en Project Manager bij Herrenknecht, feliciteerde het team op de jobsite: "De bemanning van onze klant BTC is absolute topprofessionals in hun vakgebied. Gefeliciteerd en ons grootste respect voor deze prestatie!" Begin april 2021 hadden de twee machines in de Brenner-hoofdtunnels al meer dan 50% van de totale afstand afgelegd in de richting van hun perceelgrens. In stabiele geologieën zijn Double Shield TBM's voorbestemd voor goede tunnelprestaties. Terwijl de TBM boort, wordt de uitgegraven tunnel gelijktijdig bekleed met betonnen segmenten.

850x0 s3 52018 mnsw att toku fpv 6

In juli 2020 had een Herrenknecht Gripper TBM een 16,63 kilometer lang stuk van de verkenningstunnel aan de Oostenrijkse noordzijde van de Brenner-basistunnel voltooid. Foto: BBT SE / STRABAG / Jan Hetfleisch

21 04 28 herrenknecht press release brenner base tunnel photo 2 1f7


Met een totale lengte van 64 kilometer wordt de Brenner-basistunnel die wordt gebouwd onder leiding van de Oostenrijks-Italiaanse BBT SE de langste ondergrondse spoorverbinding ter wereld. Het kruist onder de Alpen tussen Innsbruck in Oostenrijk en Franzensfeste (Fortezza) in Zuid-Tirol / Italië als een bijzonder efficiënt vlak traject, dat wil zeggen met zeer lage hellingen.

Bron: Herrenknecht AG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05/05/21

Les mineurs du tunnel de base du Brenner avancent rapidement avec le grand projet ferroviaire. Mercredi 31 mars 2021, ils ont réalisé un nouveau record en excavant les principaux tubes du Tyrol du Sud: 860 mètres de tunnel forés et doublés en un mois.


Sur le terrain de construction italien «Mauls 2-3» du tunnel de base du Brenner, trois tunneliers (TBM) de Herrenknecht sont en train de forer du sud au nord. Ils sont en train de creuser les deux tubes principaux ainsi qu'un tunnel d'exploration puis de service 12 mètres plus bas. En mars 2021, un nouveau record a été établi par l'une de ces trois machines: le TBM Double Shield (Ø 10,65 mètres) nommé «Virginia» a parcouru 860 mètres en un mois. La coentreprise contractante BTC S.c.a.r.l. (Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A., P.A.C. S.p.A. et Cogeis S.p.A.) ont ainsi atteint un pic d'avance sur le chantier de Mauls. Pour mars 2021, le maître d'ouvrage du tunnel de base du Brenner, l'AustrianItalian BBT SE, a annoncé un taux d'avance quotidien moyen de 27,7 mètres pour "Virginia". La meilleure performance quotidienne était de 36,75 mètres.

Dr. Matthias Flora, Sales and Project Manager chez Herrenknecht, a félicité l'équipe sur le chantier: "Les équipes de nos clients BTC sont des professionnels absolus dans leur domaine. Félicitations et notre plus grand respect pour cette réalisation!" Début avril 2021, les deux machines des tunnels principaux du Brenner avaient déjà parcouru plus de 50% de la distance totale vers la limite de leur lot. Dans les géologies stables, les TBM Double Shield sont prédestinés pour de bonnes performances de tunneling. Au fur et à mesure du forage du tunnelier, le tunnel excavé est simultanément revêtu de segments en béton.

850x0 s3 52018 mnsw att toku fpv 6

En juillet 2020, un tunnelier à préhension Herrenknecht avait achevé une section de 16,63 kilomètres du tunnel d'exploration sur le côté nord autrichien du tunnel de base du Brenner. Photo: BBT SE / STRABAG / Jan Hetfleisch

21 04 28 herrenknecht press release brenner base tunnel photo 2 1f7


D'une longueur totale de 64 kilomètres, le tunnel de base du Brenner en construction sous la direction de l'Autriche-Italie BBT SE sera la plus longue liaison ferroviaire souterraine au monde. Il traverse sous les Alpes entre Innsbruck en Autriche et Franzensfeste (Fortezza) dans le Tyrol du Sud / Italie comme une trajectoire plate particulièrement efficace, c'est-à-dire avec des pentes très faibles.

Source: Herrenknecht AG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.