Mon projet 2 6

Three New Stage V 14-16 t Crawler Excavators from Doosan

14/12/21-FR Bas de page

Drie nieuwe Stage V 14-16 t rupsgraafmachines van Doosan

Dx140lcr 7 pic2 13aDoosan heeft de introductie van de nieuwe generatie middelgrote graafmachines die voldoen aan Stage V voortgezet met de lancering van de nieuwe modellen DX140LC-7 14,6 ton, DX140LCR-7 15,6 ton en DX160HT-7 17 ton hoge rupsbanden. Alle drie de graafmachines worden aangedreven door de Doosan D34 4-cilinder Stage V-dieselmotor met een vermogen van 86 kW (115 pk) bij 2000 tpm.

In alle nieuwe graafmachines zorgt het verbeterde brandstofverbruik van de motoren in combinatie met een nieuwe hydraulische hoofdklep en de nieuwe generatie SPC3 Smart Power Controls voor een grotere brandstofbesparing in vergelijking met de machines van de vorige generatie. Er zijn nu vier vermogensmodi beschikbaar op de graafmachines, die de bediening van de nieuwe graafmachines helpen vereenvoudigen in vergelijking met de meer complexe keuze uit acht vermogensmodi en SPC-combinaties in de vorige machines. De operator kan de vermogensmodus (P+, P, S of E) zowel in eenrichtings- als in tweerichtingsmodus instellen.

De DX140LCR-7 is een model met gereduceerde staartzwaai, waardoor machinisten meer flexibiliteit hebben waar ruimte een premium is zonder in te boeten aan prestaties. De DX140LCR-7 biedt ook een nieuw contragewichtontwerp dat verbeterde servicetoegankelijkheid biedt.

Het nieuwe DX160HT-7 High Track-model is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van klanten die een combinatie van een grotere bodemvrijheid, een versterkt rupsframe en een sterk tractiesysteem met versterkte bovenrollen nodig hebben voor werk in ruwe omgevingen en op projecten waar grotere reisafstanden nodig zijn betrokken. Dit nieuwe High Track-model is met name geschikt voor het aanleggen van wegen, terpen, grondverzet en andere werkzaamheden in de bosbouw.

De ultramoderne cabine op de DX140LC-7, DX140LCR-7 en DX160HT-7 blinkt uit in ruimte en ergonomie, waardoor het comfort en het bedieningsgemak voor de machinist naar een nieuw niveau worden getild. Naast een nieuwe stoel van hoge kwaliteit biedt de verbeterde cabine standaard meer functies dan andere machines op de markt, wat zorgt voor een uitstekende bestuurbaarheid en hoge precisie in alle toepassingen.

Anbauger te flexibler und wirtschaftlicher nutzen 2 67aAndere belangrijke nieuwe functies in en rond de cabine zijn:

• Nieuw 8-inch Doosan Smart Touch-scherm, dat meer informatie geeft via een 30% groter scherm

* DAB-audio (handsfree bellen en Bluetooth)

* Keyless start (Doosan Smart Key) & deurvergrendeling/ontgrendeling op afstand

* Volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met verwarming (met optionele koelfunctie)

* Parallel wissersysteem en nieuw ontworpen pedalen

* Verbeterde luchtstroom voor ontdooien en airconditioning

* 8 x LED-werklampen standaard/4 extra LED-lampen als optie

* AVM - Around View Monitor met 360° camera's (optie)

De nieuwe graafmachines maken gebruik van een nieuw slim hydraulisch systeem dat een verbetering van ongeveer 30% in aanbouwdelen biedt in vergelijking met eerdere graafmachinemodellen. Het nieuwe systeem past een slimme hydraulische logica toe voor een optimale verdeling van het hydraulische debiet wanneer zowel de arm als het aanbouwdeel tegelijkertijd werken, met een nieuwe prioriteitsklep en een extra hydraulische leiding die een continue hydraulische stroom naar het aanbouwdeel handhaaft, zelfs wanneer de arm wordt gebruikt.

Anbauger te flexibler und wirtschaftlicher nutzen 7bbEr is een nieuwe Tiltrotator-modus op het bedieningspaneel van de nieuwe graafmachines, die kan worden geselecteerd om een ​​geoptimaliseerde hydraulische stroom te garanderen en helpt de nauwkeurigheid van het tiltrotator-werk te maximaliseren door tegendruk te elimineren. Deze nieuwe draaikantelstukmodus is een speciale tweerichtingsstroommodus, maar wordt door de EPOS beheerd als een eenrichtingsstroommodus, met directe terugkeer naar de tank in elke richting, om tegendruk te voorkomen en de stroom en controleerbaarheid te vergroten.
Nieuwe Fine Swing-functie

Een andere standaard nieuwe functie is de Fine Swing-functie die het schudden dat een opgetild object ondergaat aan het begin of einde van een zwenkbeweging met de graafmachine minimaliseert, om de veiligheid van werknemers in de buurt te vergroten en om schade veroorzaakt door het vallen van het object van de graafmachine te voorkomen . Wanneer Fine Swing wordt geactiveerd, verdwijnt de overschrijding, waardoor de graafmachines soepel de maximale zwenksnelheid kunnen bereiken, terwijl de schok van de draaiomkering op het moment van stoppen wordt verwijderd, wat resulteert in een soepele stop.
Nieuw hijsoog

De nieuwe graafmachines hebben ook standaard een nieuw hijsoog dat deel uitmaakt van het gietstuk voor de duwstang voor de bakbevestiging aan het uiteinde van de arm. Het nieuwe hijsoog heeft een maximale capaciteit van 5 ton en is voorzien van een speciale businzet om vervorming van het hijsgat te voorkomen.
DoosanCONNECT-telematicasysteem

Alle drie de modellen zijn standaard in de fabriek geïnstalleerd met Doosan's ultramoderne DoosanCONNECT draadloze vlootmonitoringsysteem. Het DoosanCONNECT-systeem biedt een webgebaseerde oplossing voor wagenparkbeheer die erg handig is voor het bewaken van de prestaties en veiligheid van machines en het bevorderen van preventief onderhoud. Het is standaard beschikbaar op alle nieuwe Doosan-graafmachines (vanaf 14 ton), alle nieuwe Doosan-wielladers en Doosan ADT's.
NJC.© Info - DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14/12/21

Trois nouvelles pelles sur chenilles Stage V 14-16 t de Doosan

Dx140lcr 7 pic2 13aDoosan a poursuivi l'introduction de la nouvelle génération de pelles hydrauliques de taille moyenne conformes à la norme Stage V de l'entreprise avec le lancement des nouveaux modèles de chenilles sur chenilles DX140LC-7 14,6 tonnes, DX140LCR-7 15,6 tonnes et DX160HT-7 17 tonnes. Les trois pelles sont propulsées par le moteur diesel Doosan D34 4 cylindres Stage V fournissant 86 kW (115 CV) de puissance à 2000 tr/min.

Dans toutes les nouvelles pelles, le rendement énergétique amélioré des moteurs, associé à une nouvelle vanne principale hydraulique et aux commandes de puissance intelligentes SPC3 de nouvelle génération, permet une économie de carburant accrue par rapport aux machines de la génération précédente. Quatre modes de puissance sont désormais disponibles sur les pelles, ce qui contribue à simplifier le fonctionnement des nouvelles pelles par rapport au choix plus complexe de huit modes de puissance et combinaisons SPC des machines précédentes. L'opérateur peut régler le mode de puissance (P+, P, S ou E) dans les modes de travail unidirectionnel et bidirectionnel.

Le DX140LCR-7 est un modèle à déport arrière réduit, permettant aux opérateurs une plus grande flexibilité là où l'espace est primordial sans sacrifier les performances. Le DX140LCR-7 propose également une nouvelle conception de contrepoids qui offre une meilleure accessibilité aux services.

Le nouveau modèle DX160HT-7 High Track est conçu pour répondre aux besoins des clients nécessitant une combinaison de garde au sol plus élevée, un châssis de chenille renforcé et un système de traction solide avec des rouleaux supérieurs renforcés pour travailler dans des environnements difficiles et sur des projets où de plus grandes distances de déplacement sont impliqué. Ce nouveau modèle High Track est particulièrement adapté à la construction de routes, de buttes, de terrassement et d'autres tâches dans l'industrie forestière.

La cabine à la pointe de la technologie sur les DX140LC-7, DX140LCR-7 et DX160HT-7 excelle en termes d'espace et d'ergonomie, portant le confort de l'opérateur et la facilité d'utilisation à de nouveaux niveaux. En plus d'un nouveau siège de haute qualité, la cabine améliorée offre plus de fonctionnalités en standard que les autres machines du marché, garantissant une super contrôlabilité et une haute précision dans toutes les applications.

Anbauger te flexibler und wirtschaftlicher nutzen 2 67aLes autres nouvelles fonctionnalités clés dans et autour de la cabine incluent :

• Nouvel écran Doosan Smart Touch de 8 pouces, offrant plus d'informations via un écran 30 % plus grand

* Audio DAB (Système d'appel mains libres et Bluetooth)

* Démarrage sans clé (Doosan Smart Key) et verrouillage/déverrouillage de porte à distance

* Siège à suspension pneumatique entièrement réglable avec chauffage (avec fonction de refroidissement en option)

* Système d'essuie-glace parallèle et nouvelles pédales de conception

* Amélioration du flux d'air pour le dégivrage et la climatisation

* 8 x projecteurs de travail à LED en standard/4 autres lampes à LED en option

* AVM - Around View Monitor avec caméras 360° (option)

Anbauger te flexibler und wirtschaftlicher nutzen 7bbLes nouvelles pelles utilisent un nouveau système hydraulique intelligent qui offre une amélioration d'environ 30 % des travaux d'accessoires par rapport aux modèles de pelles précédents. Le nouveau système applique une logique hydraulique intelligente pour une répartition optimale du débit hydraulique lorsque le bras et l'accessoire fonctionnent simultanément, avec une nouvelle vanne prioritaire et une conduite hydraulique supplémentaire maintenant un débit hydraulique continu vers l'accessoire, même lorsque le bras est en cours d'utilisation. utilisé.

Il existe un nouveau mode Tiltrotator sur le panneau de commande des nouvelles pelles, qui peut être sélectionné pour assurer un débit hydraulique optimisé et aide à maximiser la précision du travail du tiltrotateur en éliminant la contre-pression. Ce nouveau mode tiltrotateur est un mode de débit bidirectionnel spécial, mais il est géré par l'EPOS comme un mode de débit unidirectionnel, avec retour direct au réservoir dans chaque sens, pour éviter la contre-pression et augmenter le débit et la contrôlabilité.
Nouvelle fonction d'oscillation fine

Une autre nouveauté standard est la fonction Fine Swing qui minimise les secousses subies par un objet soulevé au début ou à l'arrêt d'un mouvement de pivotement avec la pelle, pour augmenter la sécurité des travailleurs à proximité et pour éviter les dommages causés par la chute de l'objet de la pelle. . Lorsque Fine Swing s'active, le dépassement disparaît, permettant aux pelles d'atteindre en douceur la vitesse de rotation maximale, tout en supprimant le choc de l'inversion de virage au moment de l'arrêt, résultant en un arrêt en douceur.
Nouvel œil de levage

Les nouvelles pelles intègrent également en standard un nouvel anneau de levage qui fait partie de la coulée du maillon de poussée pour la fixation du godet à l'extrémité du bras. Le nouvel œillet de levage a une capacité maximale de 5 tonnes et dispose d'un insert de douille spécial pour empêcher la déformation du trou de levage.
Système télématique DoosanCONNECT

Les trois modèles sont installés en usine en standard avec le système de surveillance de flotte sans fil DoosanCONNECT de pointe de Doosan. Le système DoosanCONNECT offre une solution de gestion de flotte basée sur le Web qui est très utile pour surveiller les performances et la sécurité des machines et promouvoir la maintenance préventive. Il est disponible en standard sur toutes les nouvelles pelles Doosan (à partir de 14 tonnes), toutes les nouvelles chargeuses sur pneus Doosan et les ADT Doosan.
NJC.© Info - DOOSAN INFRACORE EUROPE S.R.O.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.