Mon projet 2 6

Turner & Townsend wins Runcorn carbon capture role

18/02/21-FR Bas de page

Turner & Townsend wint de rol van Runcorn-koolstofafvang

750x500 top 1645082744 ccus runcorn efw cgiAfvalbeheerbedrijf Viridor heeft Turner & Townsend ingeschakeld om te werken aan de installatie van koolstofafvangtechnologie in zijn afvalverbrandingsoven in Runcorn.

Turner & Townsend zal projectmanagementconsultants (PMC)-diensten leveren voor het project, waarbij de technologie voor koolstofafvang, -gebruik en -opslag (CCUS) achteraf zal worden ingebouwd en geïntegreerd in de Runcorn-site.

Het project zal ook de basis leggen om de faciliteit te integreren met het HyNet North West koolstofarme en waterstofenergiecluster. HyNet is een plan om de bij Runcorn opgevangen koolstofdioxide te transporteren en permanent voor de kust op te slaan in lege gasvelden in Liverpool Bay.

De eerste prioriteit voor het Runcorn CCUS-project is het ontwikkelen van een fase twee-inzending voor het Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) industrieel decarbonisatie-uitdagingsfonds.

Runcorn is de sleutel tot Viridor's plan om tegen 2040 netto nul-emissies te bereiken. Viridor hoopt dat het tegen 2045 het eerste afval- en recyclingbedrijf met netto negatieve emissies in het VK zal zijn. Ontwikkeling van modulaire CCUS-installaties op nog eens vijf afval-naar-energie verbrandingsovens in combinatie met twee geplande CCUS-fabrieken, zou zo'n 1,5 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar besparen, heeft Viridor berekend. Het zou ook ongeveer 1.000 banen in de bouw opleveren.

Andrew Etherington, directeur natuurlijke hulpbronnen van Turner & Townsend, zei: "De installatie van CCUS-technologie in de energie-uit-afvalfaciliteit van Runcorn is een uniek project in het VK en een belangrijke factor in het nieuwe, koolstofarme industriële tijdperk."
NJC.© Info Turner & Townsend

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/02/22

Turner & Townsend remporte le rôle de capture de carbone de Runcorn

750x500 top 1645082744 ccus runcorn efw cgiLa société de gestion des déchets Viridor a fait appel à Turner & Townsend pour travailler sur l'installation d'une technologie de capture du carbone dans son incinérateur de déchets en énergie à Runcorn.

Turner & Townsend fournira des services de consultant en gestion de projet (PMC) pour le projet, où la technologie de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) sera modernisée et intégrée au site de Runcorn.

Le projet jettera également les bases de l'intégration de l'installation au cluster HyNet North West à faible émission de carbone et à hydrogène. HyNet est un programme permettant au dioxyde de carbone capturé à Runcorn d'être transporté et stocké en permanence au large des champs de gaz épuisés de la baie de Liverpool.

La première priorité du projet Runcorn CCUS est de développer une soumission de phase deux au fonds de défi de décarbonisation industrielle de la stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS).

Runcorn est la clé du plan de Viridor visant à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2040. Viridor espère qu'elle sera la première entreprise de déchets et de recyclage à émissions négatives nettes au Royaume-Uni d'ici 2045. Développer des usines CCUS modulaires sur cinq autres incinérateurs de valorisation énergétique des déchets combinés avec deux usines de CCUS prévues, permettrait d'économiser quelque chose comme 1,5 million de tonnes d'émissions de CO2 par an, a calculé Viridor. Cela créerait également environ 1 000 emplois dans la construction.

Le directeur des ressources naturelles de Turner & Townsend, Andrew Etherington, a déclaré: «L'installation de la technologie CCUS à l'installation d'énergie à partir de déchets de Runcorn est un projet unique en son genre au Royaume-Uni et un catalyseur majeur de la nouvelle ère industrielle à faible émission de carbone.»
NJC.© Infos Turner & Townsend

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.