Mon projet 2 6

UK to fund 5G-ready motorway in Serbia 2022

27/10/21-FR bas de page

VK financiert 5G-ready snelweg in Servië 2022

20211025 130354 moravamotorway800450cAerial view of construction work on the Morava Corridor in Serbia. Image courtesy ENKA

Bechtel voltooit de eerste deal in zijn soort voor het Morava Corridor-project van € 430 miljoen

De Amerikaanse bouwgigant Bechtel heeft een deal gesloten voor de aanleg van een belangrijke weg in Servië, gefinancierd door een lening van 430 miljoen euro van het VK.

De 112 km lange Morava Corridor - die ook een aangrenzend waterkeringssysteem zal omvatten - zal gezamenlijk worden gebouwd door Bechtel en het Turkse ingenieursbureau ENKA.

De reikwijdte van het werk voor het Bechtel ENKA-team omvat de bouw van maximaal 40 bruggen, waarvan de langste ongeveer 600 meter is. Onder de kant van de snelweg zal een telecommunicatiecorridor worden gebouwd om de toekomstige installatie van 5G-glasvezel mogelijk te maken.

De lening van UK Export Finance (UKEF) aan Servië wordt geleverd met de voorwaarde dat Bechtel Britse goederen en diensten gebruikt voor het project, wat de Britse economie ten goede zou moeten komen voor een bedrag van ongeveer € 150 miljoen.

Met de bouw die volgend jaar begint, wordt verwacht dat het project tijdens de bouw ongeveer 10.000 banen zal creëren, waaronder 4.000 op het hoogtepunt.

De weg loopt van oost naar west tussen de dorpen Pojate en Preljina en zal ook aansluiten op de noord-zuid-snelweg die loopt tussen de Servische grens met Hongarije en Noord-Macedonië.

Brendan Bechtel, CEO van Bechtel, zei: "In een tijd van herstel na COVIDID zal deze investering in de toeleveringsketen zowel de Britse als de Servische economie ten goede komen en zal Bechtel ook in staat stellen om onze partnerschappen in beide landen te blijven uitbreiden."

De Britse secretaris voor internationale handel, Anne-Marie Trevelyan, zei: "Deze samenwerking tussen Bechtel en UKEF zal de Britse export stimuleren, investeringen stimuleren, banen ondersteunen en lokale economieën versterken, waardoor we beter kunnen herstellen van de pandemie."

Keith Hennessey, president van Bechtel Enterprises, zei: "Deze transactie is exemplarisch voor de creatieve resultaten die voor onze klanten kunnen worden bereikt wanneer exportkredietagentschappen, ontwikkelingsfinancieringsinstellingen, internationale banken en de toeleveringsketen samenwerken."

NJC.© Info Bechtel ENKA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/10/21

Le Royaume-Uni financera une autoroute prête pour la 5G en Serbie 2022

20211025 130354 moravamotorway800450cAerial view of construction work on the Morava Corridor in Serbia. Image courtesy ENKA

Bechtel conclut le premier accord de ce type sur le projet de corridor de Morava de 430 millions d'euros

Le géant américain de la construction Bechtel a conclu un accord pour la construction d'une grande route en Serbie, financé par un prêt de 430 millions d'euros du Royaume-Uni.

Le corridor Morava de 112 km de long – qui comprendra également un système adjacent de défense contre les inondations – sera construit conjointement par Bechtel et la société d'ingénierie turque ENKA.

La portée des travaux de l'équipe de Bechtel ENKA comprendra la construction d'un maximum de 40 ponts, le plus long étant d'environ 600 m. Un corridor de télécommunication sera construit sous le côté de l'autoroute pour permettre l'installation future de la fibre 5G.

Le prêt UK Export Finance (UKEF) à la Serbie est assorti d'une condition que Bechtel utilise des biens et services britanniques dans le cadre du projet, ce qui devrait profiter à l'économie britannique à hauteur d'environ 150 millions d'euros.

La construction devant démarrer l'année prochaine, le projet devrait créer environ 10 000 emplois pendant la construction, dont 4 000 à son apogée.

D'est en ouest entre les villages de Pojate et Preljina, la route sera également reliée à l'autoroute nord-sud qui relie les frontières de la Serbie avec la Hongrie et la Macédoine du Nord.

Le PDG de Bechtel, Brendan Bechtel, a déclaré : « À une époque de reprise post-COVID, cet investissement dans la chaîne d'approvisionnement profitera à la fois aux économies britannique et serbe et permettra également à Bechtel de continuer à développer ses partenariats dans les deux pays. »

La secrétaire britannique au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré: «Ce partenariat entre Bechtel et UKEF stimulera les exportations britanniques, stimulera les investissements, soutiendra les emplois et renforcera les économies locales, nous aidant à mieux nous reconstruire après la pandémie.»

Keith Hennessey, président de Bechtel Enterprises, a déclaré : « Cette transaction est exemplaire des résultats créatifs qui peuvent être obtenus pour nos clients lorsque les agences de crédit à l'exportation, les institutions de financement du développement, les banques internationales et la chaîne d'approvisionnement travaillent ensemble.
NJC. © Info Bechtel ENKA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.