Sigma nl 20230327

ULMA introduces new VR-L Large Modular Flying Tableform Shoring System

10/12/21-FR Bas de page

ULMA introduceert nieuw VR-L Large Modular Flying Tableform Shoring System

Vr l table imageDe nieuwe veelzijdige VR-L-tafel is ideaal voor projecten met grote vierkante meters. Het systeem is ontworpen om de productiviteit op de bouwplaats te verhogen, de arbeidskosten te verlagen en veiligheidsrisico's te verminderen door tijdens het hele bouwproces leuningen aan de tafels te bevestigen.

Kenmerken van de VR-L-tafel:
Eenmalige montage op de bouwplaats
Aanpasbaar aan de lay-out van het project
Tafellengte tot 40' en breedte tot 21'
Eenvoudig manoeuvreren door zwenkwielen op dollies

De VR-L-tafel biedt uitstekende veelzijdigheid voor tal van tafelafmetingen en hoogteconfiguraties. De tafels zijn beschikbaar met vooraf gedefinieerde afmetingen of unieke oplossingen, afhankelijk van de vereisten.

Het systeem is compatibel met de ondersteuningssystemen van ULMA, maakt eenvoudig opvullen mogelijk en past zich aan onregelmatige geometrieën zoals kolommen aan. Het is niet nodig om een ​​deel van de tafel te demonteren. Alle elementen blijven van begin tot eind vastzitten, wat resulteert in een sneller fietsproces.

ULMA Construction is trots om een ​​veelzijdig en kwalitatief hoogstaand portfolio aan te bieden. We blijven innoveren om onze klanten productiviteit te bieden. ULMA heeft een continu verbeteringsprogramma voor de constante evolutie van zijn systemen en stopt nooit met het onderzoeken van nieuwe materialen en effectievere technologieën om betere oplossingen te optimaliseren en voor te stellen. Hierdoor zijn onze klanten beter van dienst en kunnen we sterkere relaties aangaan.
NJC.© Info ULMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/12/21

ULMA présente le nouveau système d'étaiement VR-L Large Modular Flying Tableform

Vr l table imageLa nouvelle table VR-L polyvalente est idéale pour les projets de grande superficie. Le système est conçu pour augmenter la productivité sur le chantier, réduire les coûts de main-d'œuvre et réduire les problèmes de sécurité en fixant des mains courantes aux tables pendant tout le processus de construction.

La table VR-L comprend :
Assemblage unique sur le chantier
Adaptable à l'agencement du projet
Longueur de la table jusqu'à 40' et largeur jusqu'à 21'
Manœuvres faciles grâce aux roues pivotantes sur les chariots

La table VR-L offre une excellente polyvalence pour de nombreuses configurations de taille et de hauteur de table. Les tables sont disponibles avec des dimensions prédéfinies ou des solutions uniques, selon les besoins.

Le système est compatible avec les systèmes d'étaiement d'ULMA, permet un remplissage facile et s'adapte aux géométries irrégulières telles que les colonnes. Il n'est pas nécessaire de démonter une partie de la table. Tous les éléments restent attachés du début à la fin, ce qui accélère le processus de cycle.

ULMA Construction est fière d'offrir un portefeuille polyvalent et de haute qualité. Nous continuons d'innover pour apporter de la productivité à nos clients. ULMA a un programme d'amélioration continue pour l'évolution constante de ses systèmes et ne cesse de rechercher de nouveaux matériaux et des technologies plus efficaces pour optimiser et proposer de meilleures solutions. Cela sert mieux nos clients et nous permet d'avoir des relations plus solides.
NJC.© Info ULMA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.