Mon projet 2 6

UTILITY VEHICLES: RENAULT TRUCKS ANNOUNCES THE COMMERCIALIZATION OF TRAFFIC

02/02/22-FR Bas de page

UTILITY VOERTUIGEN: RENAULT TRUCKS KONDIGT DE COMMERCIALISERING VAN HET VERKEER AAN

Renault trucks trafic red edition 1 3Renault Trucks bevestigt zijn ambitie om een ​​transportoplossing te bieden voor alle professionals. De fabrikant breidt zijn assortiment uit met de commercialisering van een nieuwe bedrijfswagen: de Renault Trucks Trafic Red Edition. Dit nieuwe model zal in 2022 beschikbaar zijn in Frankrijk, België, Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Het voertuigaanbod van Renault Trucks is geschikt voor professionals die actief zijn op het gebied van lange afstanden, bouw, distributie of levering en is een van de grootste op de markt.

Al meer dan 35 jaar stelt Renault Trucks zijn eeuwenoude expertise op het gebied van vrachtwagens en de dichtheid van zijn netwerk ten dienste van lichte bedrijfsvoertuigen. En de Franse fabrikant noteert al enkele jaren een constante verbetering van zijn prestaties in dit segment.

In 2022 belooft de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen nog steeds zeer dynamisch te zijn, gedreven door de e-commerce boom en de toename van de activiteit van ambachtslieden, in het bijzonder gekoppeld aan een groeiende vraag naar woningverbeteringswerk. Om aan deze diversiteit aan professionele behoeften te voldoen, breidt Renault Trucks zijn gamma lichte bedrijfsvoertuigen uit en lanceert het de commercialisering van de Trafic Red Edition.

De Renault Trucks Trafic Red Edition zal in 2022 beschikbaar zijn, in eerste instantie in Frankrijk, België, Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
 
Red Edition: bedrijfsvoertuigen volgens Renault Trucks

Net als de Renault Trucks Master zal de Trafic op de markt worden gebracht onder het Red Edition-zegel, het exclusieve aanbod van Renault Trucks voor zijn assortiment lichte bedrijfsvoertuigen.

Via Red Edition stelt Renault Trucks zijn vrachtwagenexpertise en de dichtheid van zijn distributie- en reparatienetwerk ten dienste van zijn klanten voor lichte bedrijfsvoertuigen.

De fabrikant biedt zijn klanten de garantie van een service die is aangepast aan de behoeften van transportprofessionals: deskundige technici voor het onderhoud en de reparatie van alle soorten vrachtwagens, snelle afhandeling van het voertuig gedurende langere tijdvakken aangepast aan de schema's van de chauffeurs, een 24/7 assistentie service, of de levering van relaisvoertuigen in het geval van immobilisatie van het bedrijfsvoertuig van de klant.
NJC.© Info RENAULT Trucks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/02/22

VÉHICULES UTILITAIRES : RENAULT TRUCKS ANNONCE LA COMMERCIALISATION DU TRAFIC

Renault trucks trafic red edition 1 3Renault Trucks confirme son ambition de proposer une solution de transport pour tous les professionnels. Le constructeur étend sa gamme avec la commercialisation d'un nouveau véhicule utilitaire : le Renault Trucks Trafic Red Edition. Ce nouveau modèle sera disponible courant 2022 en France, en Belgique, en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni.

Adaptée aux professionnels évoluant dans les domaines de la longue distance, construction, distribution ou livraison, la gamme de véhicules proposée par Renault Trucks est l'une des plus larges du marché.

Depuis plus de 35 ans, Renault Trucks avec son expertise centenaire du poids lourd et la densité de son réseau au service du véhicule utilitaire. Et le constructeur français enregistré, depuis plusieurs années, une progression constante de ses performances sur ce segment.

Et 2022, le marché du véhicule utilitaire s'annonce encore très dynamique, porté par le boom du e-commerce et l'augmentation de l'activité des artisans, notamment lié à une demande croissante de travaux d'amélioration de l'habitat. Pour répondre à cette diversité des besoins des professionnels, Renault Trucks étend son offre de véhicules utilitaires et lance la commercialisation du Trafic Red Edition.

Le Renault Trucks Trafic Red Edition sera disponible courant 2022, dans un premier temps, en France, en Belgique, en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni.
 
Red Edition : les véhicules utilitaires selon Renault Trucks

l'instar du Renault Trucks Master, le Trafic sera commercialisé sous le sceau Red Edition, l'offre exclusive de Renault Trucks pour sa gamme d'utilitaires.

Au travers de Red Edition, Renault Trucks avec son expertise poids lourds et la densité de son réseau de distribution et de réparation au service de ses clients véhicules utilitaires.

Le constructeur offre à ses clients la garantie d'un service adapté au besoin des professionnels du transport : des techniciens experts dans la maintenance et la réparation de tout type de camion, une prise en charge rapide étendue du véhicule sur des créneaux horaires et adaptés aux horaires des conducteurs, un service d'assistance 24/7, ou encore la mise à disposition de véhicules relais et cas d'immobilisation de l'utilitaire du client.
NJC.© Infos RENAULT Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.