Mon projet 2 6

Vermeer to sell Conmeq electric skid-steers in Europe

15/09/21-FR bas de page

Vermeer verkoopt Conmeq elektrische schranken in Europa

20210913 173956 vermeerconmeq

In een andere stap die bedoeld is om zijn portfolio van elektrische machines uit te breiden, heeft Vermeer Corp. een distributieovereenkomst gesloten met Conmeq Construction Equipment & Machinery BV, om elektrische mini-schrankladers van het merk Conmeq te leveren voor verkoop, onderhoud en ondersteuning via Vermeer Industrial dealers in Europa. Er werden geen financiële details verstrekt.

Conmeq, gevestigd in Budel, Nederland, produceert een volledig elektrisch, met rubber beklede mini-schranklader, de AS15, met een hefvermogen van 500 kg en 1100 lb. Het kan worden uitgerust met drie, vijf of zeven stapelbare batterijen die 8,1 tot 13,9 kWh leveren en maar liefst 8 tot 10 uur bedrijfstijd bij maximale capaciteit, aldus het bedrijf.

De stand-on AS15 maakt gebruik van een volledig elektrisch aandrijfsysteem, gebaseerd op 10,8 kW synchrone elektromotoren aan elk wiel, dat volgens Conmeq uniek is voor de markt voor elektrische compacte laders. In tegenstelling tot elektrische in plaats van hydraulische systemen, biedt deze configuratie meer direct vermogen aan elk van de vier onafhankelijke wielmotoren, wat een efficiënt batterijgebruik en hoge verwachte looptijden oplevert. De enige hydraulische componenten zijn de giekfuncties en de extra hydraulische functie.

De Conmeq AS15 is sinds eind 2020 in productie in de Budel-vestiging van het bedrijf en wordt verkocht via onafhankelijke dealers in de Benelux. Met deze overeenkomst levert Conmeq nu units die dit najaar verkocht zullen worden via de bestaande distributiepartners in de Benelux en exclusief via Vermeer-dealers in de rest van Europa.

"Het op de markt brengen van een volledig elektrische lader met Conmeq is weer een belangrijke stap in de strategie van Vermeer om snel elektrische opties te bieden aan onze klanten die emissievrije, hoogwaardige apparatuur eisen", zegt Doug Hundt, president van Vermeer Industrial Solutions. "Deze elektrische mini-schrankladers met hun compacte formaat en schonere rijcapaciteit zijn zeer geschikt om de productiviteit te verhogen en arbeid te verminderen voor sloopwerkzaamheden binnenshuis, interieurbouw en andere toepassingen waar geen uitstoot en minimaal geluid vereist zijn."

De AS15 zal niet onmiddellijk beschikbaar zijn in markten buiten Europa, aangezien deze momenteel is geconfigureerd om te voldoen aan de behoeften en voorschriften van die markt. Aangezien het bedrijf zich met dit product eerst op Europa richt, zei Vermeer dat het zijn elektrificatiestrategie wereldwijd zal blijven uitbouwen.

Dit is slechts de laatste stap van de fabrikant met het hoofdkantoor in Pella, Iowa om zijn elektrische bereik te versterken. Eind vorig jaar nam het bedrijf elektrisch aangedreven horizontaal gestuurde boringen (HDD) en vloeistofsysteemtechnologie over van de Nederlandse fabrikant Normag. Door die overname verwierf Vermeer de rechten voor de ontwikkeling, productie en distributie van de gevestigde volledig elektrische HDD-installaties, generatorsets en vloeistofbeheersystemen, die in heel Europa onder de merknaam Normag opereerden.
Info VERMERR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/09/21

Vermeer va vendre des mini-chargeuses électriques Conmeq en Europe

20210913 173956 vermeerconmeq

Dans le cadre d'une autre initiative visant à élargir son portefeuille de machines électriques, Vermeer Corp. a conclu un accord de distribution avec Conmeq Construction Equipment & Machinery BV, pour fournir des mini-chargeuses électriques compactes de marque Conmeq qui seront vendues, entretenues et prises en charge par Vermeer industrial concessionnaires en Europe. Aucun détail financier n'a été fourni.

Basée à Budel, aux Pays-Bas, Conmeq fabrique un mini modèle de mini chargeuse compacte entièrement électrique sur pneus, l'AS15, d'une capacité de levage de 500 kg. Il peut être équipé de trois, cinq ou sept batteries empilables qui fournissent 8,1 à 13,9 kWh et jusqu'à 8 à 10 heures d'autonomie à capacité maximale, a indiqué la société.

L'AS15 autonome utilise un système de propulsion entièrement électrique, basé sur des moteurs électriques synchrones de 10,8 kW à chaque roue, qui, selon Conmeq, est unique sur le marché des chargeuses compactes électriques. Contrairement aux systèmes électriques sur hydrauliques, cette configuration offre une puissance plus directe à chacun des quatre moteurs de roue indépendants, offrant une utilisation efficace de la batterie et des durées de fonctionnement attendues élevées. Les seuls composants hydrauliques sont les fonctions de flèche et la fonction hydraulique auxiliaire.

Le Conmeq AS15 est en production dans l'usine de Budel de l'entreprise depuis fin 2020 et a été vendu par des revendeurs indépendants dans la région du Benelux. Avec cet accord, Conmeq livre désormais des unités qui seront vendues par l'intermédiaire de ces partenaires de distribution existants au Benelux et exclusivement par l'intermédiaire des revendeurs Vermeer dans le reste de l'Europe cet automne.

« La mise sur le marché d'une chargeuse entièrement électrique avec Conmeq est une autre étape importante de la stratégie de Vermeer visant à proposer rapidement des options électriques à nos clients qui exigent des équipements hautes performances sans émissions », a déclaré Doug Hundt, président de Vermeer Industrial Solutions. « Ces mini chargeuses électriques sur patins, avec leur taille compacte et leur capacité de fonctionnement plus propre, sont bien adaptées pour aider à augmenter la productivité et à réduire la main-d'œuvre pour la démolition intérieure, la construction intérieure et d'autres applications où aucune émission et un bruit minimal sont requis. »

L'AS15 ne sera pas immédiatement disponible sur les marchés en dehors de l'Europe car il est actuellement configuré pour répondre aux besoins et aux réglementations de ce marché. Alors que la société se concentre d'abord sur l'Europe avec ce produit, Vermeer a déclaré qu'elle continuerait à développer sa stratégie d'électrification à l'échelle mondiale.

Ce n'est que la dernière initiative du fabricant basé à Pella, dans l'Iowa, pour renforcer sa gamme électrique. À la fin de l'année dernière, la société a acquis la technologie de forage directionnel horizontal (HDD) électrique et de systèmes de fluides du fabricant néerlandais Normag. Grâce à cette acquisition, Vermeer a assumé les droits de développement, de fabrication et de distribution des plates-formes HDD entièrement électriques, des groupes électrogènes et des systèmes de gestion des fluides établis, qui fonctionnaient dans toute l'Europe sous la marque Normag.
Infos VERMERR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.