Mon projet 2 6

Volvo Penta’s D13 genset engine gets a power upgrade

09/02/22-FR Bas de page

De D13 genset-motor van Volvo Penta krijgt een vermogensupgrade

Volvo penta d13 500 kva 183Volvo Penta versterkt zijn portfolio van generatiemotoren met de introductie van een nieuw D13-stroomknooppunt, de TAD1346GE 500 kVA. Betrouwbaar, compact en zuinig, dit is een geweldige aanvulling op het huidige stroomaanbod van het bedrijf.

Volvo Penta investeert continu in zijn motoren voor stroomopwekking. De afgelopen jaren heeft het bedrijf niet alleen het volledige Stage V-assortiment voor mobiele generatorsets geïntroduceerd; de D8, D13 en D16, maar ook een compleet nieuwe toevoeging aan de Volvo Penta generatorset-familie, de compacte en krachtige D8-motor.

"De toevoeging van het 500 kVA-stroomknooppunt aan onze D13-generatorsetmotor is een volgende stap in deze Volvo Penta-reis", zegt Kristian Vekas, productmanager voor generatormotoren bij Volvo Penta. "We zijn voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van ons aanbod om de behoeften van onze wereldwijde klanten voor vandaag en morgen te ondersteunen."
Betrouwbaar

Volvo Penta's D13 500 kVA levert het volledige vermogen zodra hij wordt opgestart - een essentiële functie voor een back-upgeneratorset, met name voor degenen die worden gebruikt in nood-/stand-by-operaties, zoals in ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of datacenters.

Volvo Penta-motoren hebben duizenden uren aan strenge tests en gebruik in de praktijk doorstaan ​​in een breed scala aan toepassingen binnen de Volvo Group in de zwaarste omgevingen, -25 °C tot 60 °C. De nieuwe D13 500 kVA is geen uitzondering, gekenmerkt door zijn vermogen om onmiddellijk te starten en onmiddellijk het beoogde vermogen te leveren, het is een betrouwbare stroomback-up voor nood-stand-by.
Compact ontwerp

De D13 500 kVA is aanzienlijk kleiner en lichter in vergelijking met eerdere modellen. Dit maakt downsizing mogelijk, wat resulteert in een kleinere machinekamer, kleinere dynamo en uiteindelijk brandstofbesparing.
Brandstofefficiënte

De D13 500 kVA heeft een brandstofbesparing van 4-5% in vergelijking met eerdere modellen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan de kwaliteit en viscositeit van de smeerolie die de interne wrijving in de motor beïnvloedt, die een cruciale rol speelt in het brandstofverbruik.

"Dit is een geweldige aanvulling op ons sterke volledige motorengamma", besluit Giorgio Paris President of Industrial, Volvo Penta. “Volvo Penta zet zich in om de producten van vandaag te blijven verbeteren om nog betrouwbaarder te worden. Maar het gaat niet alleen om het eindproduct, we zijn toegewijd om onze klanten bij elke stap te ondersteunen met een sterke aftermarket-ondersteuning die aanwezig is in meer dan 130 markten wereldwijd.”

Volvo Penta presenteert, via zijn samenwerking met Al Masaood Power Division, zijn nieuwe D13-stroomknooppunt, de TAD1346GE 500 kVA bij Middle East Energy tussen 7 en 9 maart in Dubai. Bezoek stand H1.B30 om meer te weten te komen over deze nieuwe power node, de compacte en krachtige D8 en andere modellen in de robuuste stroomopwekkingsreeks van het bedrijf.

NJC.© Info: AB Volvo Penta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/02/22

Le moteur du groupe électrogène D13 de Volvo Penta bénéficie d'une mise à niveau de puissance

Volvo penta d13 500 kva 183Volvo Penta renforce son portefeuille de moteurs de génération avec l'introduction d'un nouveau nœud de puissance D13, le TAD1346GE 500 kVA. Fiable, compact et économe en carburant, il s'agit d'un excellent ajout à l'offre d'alimentation actuelle de l'entreprise.

Volvo Penta investit en permanence dans ses moteurs de production d'électricité. Au cours des dernières années, la société a introduit non seulement la gamme complète Stage V pour les groupes électrogènes mobiles ; les D8, D13 et D16, mais aussi un tout nouvel ajout à la famille de groupes électrogènes Volvo Penta, le moteur D8 compact et puissant.

« L'ajout du nœud de puissance de 500 kVA à notre moteur de groupe électrogène D13 est une autre étape dans cette aventure Volvo Penta », déclare Kristian Vekas, chef de produit pour les moteurs de groupe électrogène chez Volvo Penta. "Nous améliorons et élargissons constamment notre offre pour répondre aux besoins de nos clients mondiaux d'aujourd'hui et de demain."
Fiable

Le D13 500 kVA de Volvo Penta offre une puissance de sortie maximale à la seconde où il démarre - une caractéristique essentielle pour un groupe électrogène de secours, en particulier pour ceux qui sont utilisés dans des opérations d'urgence/de secours, comme dans les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques ou les centres de données.

Les moteurs Volvo Penta ont subi des milliers d'heures de tests rigoureux et d'utilisation dans le monde réel dans une grande variété d'applications à travers le groupe Volvo dans les environnements les plus difficiles, de -25 °C à 60 °C. Le nouveau D13 500 kVA ne fait pas exception, caractérisé par sa capacité à démarrer immédiatement et à fournir instantanément la puissance prévue, c'est une alimentation de secours fiable pour la veille d'urgence.
Design compact

Le D13 500 kVA est considérablement plus petit et plus léger que les modèles précédents. Cela permet une réduction des effectifs, ce qui se traduit par une salle des machines plus petite, un alternateur plus petit et, en fin de compte, des économies de carburant.
Économes en carburant

Le D13 500 kVA permet une économie de carburant de 4 à 5 % par rapport aux modèles précédents. Cela est dû en partie à la qualité et à la viscosité de l'huile de lubrification qui influence le frottement interne du moteur, qui joue un rôle essentiel dans la consommation de carburant.

"Il s'agit d'un excellent ajout à notre solide gamme complète de moteurs", conclut Giorgio Paris, président de l'industrie, Volvo Penta. « Volvo Penta s'engage à continuer d'améliorer les produits d'aujourd'hui pour devenir encore plus fiables. Mais il ne s'agit pas seulement du produit final, nous nous engageons à soutenir nos clients à chaque étape du processus avec un solide service après-vente présent sur plus de 130 marchés dans le monde.

Volvo Penta, par le biais de son partenariat avec Al Masaood Power Division, présente son nouveau nœud de puissance D13, le TAD1346GE 500 kVA au Middle East Energy du 7 au 9 mars à Dubaï. Pour en savoir plus sur ce nouveau nœud de puissance, le D8 compact et puissant, et d'autres modèles de la gamme de production d'énergie robuste de l'entreprise, visitez le stand H1.B30.

NJC.© Info : AB Volvo Penta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.