Mon projet 2 6

Volvo Trucks launches ..

07/05/21-FR bas de page

Volvo Trucks lanceert een nieuw platform in Europa voor het online kopen van gebruikte vrachtwagens

New platform in europe for buying used trucks online image1

Kopers van vrachtwagens in Europa kunnen nu hun gebruikte Volvo-trucks kopen via één enkele website, www.VolvoSelected.com, die wordt beheerd door Volvo Trucks. De voertuigen kunnen over de hele wereld worden afgeleverd. Naast de vrachtwagens zijn ook aandrijflijndekking, servicecontracten en flexibele financieringsoplossingen beschikbaar.
Volvo Trucks lanceert een nieuw platform in Europa voor het online kopen van gebruikte vrachtwagens
Volvo Trucks wil het voor klanten gemakkelijker en minder tijdrovend maken om de juiste truck te vinden.

Elk jaar verkoopt Volvo Trucks wereldwijd tussen de 15.000 en 20.000 gebruikte vrachtwagens. Met de website VolvoSelected.com wil Volvo Trucks duurzaamheid en circulariteit promoten door het voor klanten gemakkelijker en minder tijdrovend te maken om de juiste gebruikte truck te vinden - die alle noodzakelijke inspecties en evaluaties heeft doorstaan. Volvo Selected, dat aanvankelijk in 20 talen beschikbaar was in Europa, is uitgerust met zoekfilters om te voldoen aan de behoeften van de truckkoper, zoals voertuigtype en asconfiguratie, om zo de juiste truck te vinden om zijn bedrijf te laten groeien.

“Het aankooptraject voor vrachtwagens gaat steeds meer online en wordt een grensoverschrijdend of zelfs grenzeloos bedrijf. Met Volvo Selected kunnen klanten niet alleen tijd besparen, maar kunnen ze ook rekenen op de gemoedsrust die gepaard gaat met het werken met een leverancier die de voertuigen door en door kent ”, zegt Micke Rydbeck, Director Used Trucks bij Volvo Trucks.

De vrachtwagens kunnen worden afgehaald bij de dichtstbijzijnde Volvo Trucks-dealer of rechtstreeks aan klanten worden afgeleverd, afhankelijk van de lokale en regionale exportvoorschriften.

“Kopers van vrachtwagens kunnen ook kiezen uit verschillende servicecontracten, afgestemd op hun specifieke zakelijke behoeften en markt. Door gebruik te maken van Volvo Selected Pro krijgen kopers ook een internationale dekking van 12 maanden op de aandrijflijn, servicedocumentatie en garanties die de leeftijd en het aantal gereden kilometers verifiëren ”, legt Micke Rydbeck uit.

Ook financieringsoplossingen voor de vrachtwagens zijn mogelijk. Met een handige geïntegreerde financiële calculator van Volvo Financial Services, VFS, kunnen klanten van het Volvo Selected-platform snel geschatte maandelijkse betalingen berekenen op basis van de huidige rentetarieven in hun markt.

info VOLVO Trucks

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/05/21

Volvo Trucks lance une nouvelle plateforme en Europe pour l'achat de camions d'occasion en ligne

New platform in europe for buying used trucks online image1

Les acheteurs de camions en Europe peuvent désormais acheter leurs camions Volvo d'occasion en utilisant un seul site Web, www.VolvoSelected.com, qui est exploité par Volvo Trucks. Les véhicules peuvent être livrés dans le monde entier. En plus des camions, une couverture de la transmission, des contrats de service ainsi que des solutions de financement flexibles sont disponibles.
Volvo Trucks lance une nouvelle plateforme en Europe pour l'achat de camions d'occasion en ligne
Volvo Trucks souhaite permettre aux clients de trouver le bon camion plus facilement et moins de temps.

Chaque année, Volvo Trucks vend entre 15 000 et 20 000 camions d'occasion dans le monde. Avec le site Web VolvoSelected.com, Volvo Trucks souhaite promouvoir la durabilité et la circularité en permettant aux clients de trouver plus facilement et moins de temps le bon camion d'occasion - qui a passé toutes les inspections et évaluations nécessaires. Initialement disponible en Europe en 20 langues, Volvo Selected est équipé de filtres de recherche pour répondre aux besoins de l'acheteur de camions, tels que le type de véhicule et la configuration des essieux, afin de les aider à trouver le bon camion pour développer leur activité.

«Le parcours d'achat de camions se déroule de plus en plus en ligne et devient une entreprise transfrontalière, voire sans frontières. Avec Volvo Selected, les clients peuvent non seulement gagner du temps, mais ils peuvent également compter sur la tranquillité d'esprit que procure le fait de traiter avec un fournisseur qui connaît parfaitement les véhicules », déclare Micke Rydbeck, directeur des camions d'occasion chez Volvo Trucks.

Les camions peuvent être mis à disposition pour être récupérés chez le concessionnaire Volvo Trucks le plus proche, ou livrés directement aux clients en fonction des réglementations d'exportation locales et régionales.

«Les acheteurs de camions peuvent également choisir parmi une variété de contrats de service, adaptés à leurs besoins spécifiques et à leur marché. En utilisant Volvo Selected Pro, les acheteurs bénéficient également d'une couverture internationale de la transmission de 12 mois, d'une documentation de service et de garanties qui vérifient l'âge et le kilométrage », explique Micke Rydbeck.

Des solutions de financement pour les camions peuvent également être organisées. Un calculateur financier intégré pratique de Volvo Financial Services, VFS, permet aux clients de la plateforme Volvo Selected de calculer rapidement les paiements mensuels estimés en fonction des taux d'intérêt actuels de leur marché.

info VOLVO Trucks

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 1 vote. Moyenne 4 sur 5.