Mon projet 2 6

Volvo Trucks leads the electric truck market in Europe

18/02/22-FR Bas de page

Volvo Trucks leidt de markt voor elektrische vrachtwagens in Europa

T2021 47293 smaller 1Nieuwe statistieken tonen aan dat Volvo Trucks met een marktaandeel van 42% de marktleider was voor zware volledig elektrische vrachtwagens in Europa 2021. In 2021 nam het bedrijf bestellingen aan, inclusief intentieverklaringen om te kopen, voor meer dan 1.100 elektrische vrachtwagens wereldwijd.
Volvo Trucks leidt de markt voor elektrische vrachtwagens in Europa
Volvo Trucks was in 2021 marktleider in Europa voor elektrische vrachtwagens en heeft wereldwijd meer dan 1.100 elektrische vrachtwagens besteld.

De internationale vrachtwagenindustrie ondergaat een transformatie naar duurzamer transport, aangezien de verkoop van elektrische vrachtwagens met zware accu's begint aan te trekken, met Europa als koploper. Er rijden nu steeds meer zware volledig elektrische vrachtwagens in het commerciële verkeer.

Statistieken van de marktanalysegroep IHS Markit laten zien dat er in 2021 in totaal 346 elektrische vrachtwagens (≥16 ton) in Europa zijn geregistreerd – een stijging van 193% ten opzichte van 2020. Volvo Trucks heeft met 42% het grootste marktaandeel. De landen in Europa met de meeste geregistreerde elektrische vrachtwagens (≥16 ton) zijn Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Nederland.*

“We zijn vastbesloten om de elektrische vrachtwagenrevolutie te stimuleren en onze leidende marktpositie in Europa is het bewijs dat we dat doen. Ook al zijn de volumes nog laag, we zien een snel groeiende belangstelling, zowel in Europa, Noord-Amerika als in andere delen van de wereld. In 2021 hebben we bestellingen aangenomen, waaronder intentieverklaringen om te kopen, voor meer dan 1.100 vrachtwagens in meer dan 20 landen. Ik ben ervan overtuigd dat het een belangrijk concurrentievoordeel wordt om elektrisch, emissievrij transport aan te bieden”, zegt Roger Alm, President van Volvo Trucks.

T2021 47128 newVolvo Trucks startte in 2019 met de serieproductie van elektrische vrachtwagens, als een van de allereerste vrachtwagenmerken ter wereld die dit deed. Wanneer dit najaar de productie van de volledig elektrische modellen voor zwaar gebruik Volvo FH, Volvo FM en Volvo FMX begint, zal Volvo de meest complete elektrische line-up in de wereldwijde vrachtwagenindustrie hebben. Volvo heeft elektrische voertuigen geleverd aan een groot aantal klanten in Europa, Noord-Amerika en Australië. Het doel van het bedrijf is dat tegen 2030 de helft van de totale vrachtwagenverkoop elektrisch zal zijn.

"Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat we een goede start hebben gemaakt in de verkoop. Met het bredere aanbod van elektrische vrachtwagens zal het mogelijk zijn om bijna de helft van het zware wegtransport te elektrificeren. Dit aandeel zal nog groter worden naarmate de afstand die elektrische vrachtwagens kunnen rijden groter wordt en de laadinfrastructuur voor zware vrachtwagens verder wordt ontwikkeld”, stelt Roger Alm.

*Bron: IHS Markit, ihsmarkit.com. Europa exclusief VK
IHS Markit-statistieken over het totale aantal geregistreerde elektrische vrachtwagens (≥16 ton) in Europa in 2021 exclusief het VK:

 Land


Totaal marktvolume 2021

Zwitserland


77

Noorwegen


56

Zweden


47

Nederland


42

Duitsland


37

Frankrijk


25

Denemarken


21

Spanje


11

Italië


9

Hongarije


7

Polen


4

België


3

Tsjechië


2

Finland


2

Ierland


2

Oostenrijk


1

Totaal


346

 NJC.© Info VOLVO Trucks

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/02/22

Volvo Trucks, leader du marché des camions électriques en Europe

T2021 47293 smaller 1De nouvelles statistiques montrent que Volvo Trucks était le leader du marché des poids lourds tout électriques en Europe 2021 avec une part de marché de 42 %. En 2021, l'entreprise a pris des commandes, y compris des lettres d'intention d'achat, pour plus de 1 100 camions électriques dans le monde.
Volvo Trucks, leader du marché des camions électriques en Europe
Volvo Trucks était le leader du marché européen des camions électriques en 2021 et a pris des commandes pour plus de 1 100 camions électriques dans le monde.

L'industrie internationale du camionnage est en train de se transformer vers un transport plus durable alors que les ventes de camions électriques à batterie lourde commencent à reprendre, avec l'Europe en tête. Un nombre croissant de camions lourds tout électriques circulent désormais dans le trafic commercial.

Les statistiques du groupe d'analyse de marché IHS Markit montrent qu'en 2021, un total de 346 camions électriques (≥16 tonnes) ont été immatriculés en Europe, soit une augmentation de 193 % par rapport à 2020. Volvo Trucks détient la plus grande part de marché avec 42 %. Les pays européens avec le plus grand nombre de camions électriques immatriculés (≥16 tonnes) sont la Suisse, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas.*

« Nous sommes déterminés à conduire la révolution du camion électrique et notre position de leader du marché en Europe est la preuve que nous le faisons. Même si les volumes sont encore faibles, nous constatons un intérêt croissant, tant en Europe qu'en Amérique du Nord et dans d'autres parties du monde. En 2021, nous avons pris des commandes, y compris des lettres d'intention d'achat, pour plus de 1 100 camions dans plus de 20 pays. Je suis convaincu que proposer des transports électriques à zéro émission devient un avantage concurrentiel clé », déclare Roger Alm, président de Volvo Trucks.

T2021 47128 newVolvo Trucks a commencé la production en série de camions électriques en 2019, en tant que l'une des toutes premières marques de camions au monde à le faire. Lorsque la production des modèles lourds tout électriques Volvo FH, Volvo FM et Volvo FMX commencera cet automne, Volvo disposera de la gamme électrique la plus complète de l'industrie mondiale des camions. Volvo a livré des véhicules électriques à un large éventail de clients en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. L'objectif de l'entreprise est que la moitié de ses ventes totales de camions soient électriques d'ici 2030.

« De toute évidence, ces chiffres montrent que nous avons pris un très bon départ en termes de ventes. Avec la gamme élargie de camions électriques, il sera possible d'électrifier près de la moitié des transports routiers lourds. Cette proportion augmentera encore à mesure que la distance parcourue par les camions électriques augmentera et que l'infrastructure de recharge pour les poids lourds se développera », déclare Roger Alm.

*Source : IHS Markit, ihsmarkit.com. Europe hors Royaume-Uni
Statistiques IHS Markit sur le nombre total de camions électriques immatriculés (≥16 tonnes) en Europe en 2021 hors Royaume-Uni :

 Pays


Volume total du marché 2021

la Suisse


77

Norvège


56

la Suède


47

Pays-Bas


42

Allemagne


37

La France


25

Danemark


21

Espagne


11

Italie


9

Hongrie


sept

Pologne


4

Belgique


3

République Tchèque


2

Finlande


2

Irlande


2

L'Autriche


1

 totale


346

 NJC.© Info VOLVO Trucks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.