Sigma nl 20230327

Werk-Brau Grubber Slices Roots, Extracts Brush

27/01/22-FR Bas de page

Werk-Brau Grubber Snijdt Wortels, Extracten Borstel

800x0 s3 55154 mnsw att werk grub

Werk-Brau heeft de Grubber geïntroduceerd, die in één beweging wortels snijdt en borstel verwijdert.

Geconstrueerd met een extra zwaar uitgevoerd bovenkanaal, AR400 stalen snijranden en driedubbele lasnaden op de zwaar belaste gebieden, zijn Grubber-modellen beschikbaar voor de meeste graafmachineformaten en -klassen, inclusief mini's.

Ze zijn verkrijgbaar met een vervangbare V-rand of rechte rand met boutbevestiging en zijn ideaal voor de selectieve extractie van struikgewas en hinderlijke vegetatie, omdat ze bodemverstoring minimaliseren, erosie verminderen en grasgroei bevorderen.

In combinatie met een graafmachine van de juiste grootte kan de Grubber plagen van mesquite en salt cedar effectief uitroeien, door de kluit te verwijderen om de kans op toekomstige verspreiding te verkleinen. Het elimineren van hinderlijke vegetatie kan aangetaste weidegronden herstellen, de leefomgeving van vee en dieren in het wild verbeteren, de plantendiversiteit vergroten en de hydrologische functie van het land verbeteren om het productiever te maken, aldus het bedrijf.

Ondersteund door een garantie van 2 jaar, worden Werk-Brau Grubbers gemaakt in de VS en beschikbaar via dealers en distributeurs van apparatuur over de hele wereld.

NJC.© Info WERK-BRAU bezoek  http://www.Werk-Brau.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27/01/22

Werk-Brau Grubber Slices Roots, Extracts Brush

800x0 s3 55154 mnsw att werk grub

Werk-Brau a introduit le Grubber, qui tranche les racines et extrait la brosse en un seul mouvement facile.

Construits avec un canal supérieur extra-robuste, des arêtes de coupe en acier AR400 et des soudures à triple passe sur les zones à forte contrainte, les modèles Grubber sont disponibles pour s'adapter à la plupart des tailles et classes d'excavatrices, y compris les minis.

Disponibles avec un bord en V ou un bord droit boulonné remplaçable, ils sont idéaux pour l'extraction sélective des broussailles et de la végétation nuisible, car ils minimisent les perturbations du sol, réduisent l'érosion et favorisent la croissance de l'herbe.

Lorsqu'il est associé à une excavatrice de taille appropriée, le Grubber peut éradiquer efficacement les infestations de mesquite et de cèdre salé, en éliminant la motte de racines pour réduire les risques de propagation future. L'élimination de la végétation nuisible peut restaurer les parcours dégradés, améliorer l'habitat du bétail et de la faune, augmenter la diversité végétale et améliorer la fonction hydrologique de la terre pour la rendre plus productive, selon l'entreprise.

Bénéficiant d'une garantie de 2 ans, les arracheuses Werk-Brau sont fabriquées aux États-Unis et disponibles auprès de revendeurs et de distributeurs d'équipements dans le monde entier.

NJC.© Info WERK-BRAU sur www. http://www.Werk-Brau.com.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 27/01/2022

  • 3 votes. Moyenne 5 sur 5.