Mon projet 2 6

Xwatch in Leica collaboration

20/12/21-FR Bas de page

Xwatch in Leica samenwerking

750x500 top 1639640337 leicaLeica Geosystems machinebesturing is nu compatibel met de bewegingsbeperkende systemen van Xwatch Safety Solutions.

De hoogte- en zwenkbesturingssystemen van Xwatch Safety Solutions voor graafmachines kunnen worden gecombineerd met Leica Geosystems 2D- en 3D-machinebesturingssystemen dankzij een samenwerking tussen de Zwitserse en Britse bedrijven.

De Leica iCON PA80 is nu geïntegreerd met XWatch XW 4 & 5 series veiligheidssystemen.

"De directe integratie van onze XW-serie in het Leica Geosystems MC1-ecosysteem is een wereldwijde primeur en een ware revolutie op het gebied van veiligheid", zegt Dan Leaney, verkoop- en operationeel directeur van Xwatch.

"Met de integratie van Xwatch in Leica MC1 zijn we nu niet alleen in staat om de operator te waarschuwen, maar zijn we ook in staat om een ​​machine proportioneel te vertragen en te stoppen wanneer een draagbaar apparaat wordt gedetecteerd in een configureerbare zone", zegt Brad Mullis, product van Leica Geosystems. manager voor veiligheidsbewustzijn oplossingen. "Bovendien kunnen, door gebruik te maken van de Leica ConX-cloudoplossing, uitgebreide logbestanden worden gedownload en gedistribueerd voor analyse binnen de bestaande beheerprocessen van aannemers."

“De persoonlijke waarschuwingsoplossing Leica PA80 is geïntegreerd in de Xwatch-controller. Dit tilt veiligheid naar een geheel nieuw niveau. Het draagbare apparaat dat door het veldpersoneel wordt gedragen, kan worden gekoppeld aan alle machines ter plaatse, wat een groter bewustzijn en een veel veiligere werkomgeving creëert. Ons doel bij Xwatch is om veiligheidsoplossingen voor de zware bouwsector te ontwikkelen", voegde Dan Leaney eraan toe.

NJC.© Info LEICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20/12/21

Xwatch en collaboration avec Leica

750x500 top 1639640337 leicaLa commande de machine Leica Geosystems est désormais compatible avec les systèmes de limitation de mouvement de Xwatch Safety Solutions.

Les systèmes de contrôle de la hauteur et de l'orientation des pelles de Xwatch Safety Solutions peuvent être associés aux systèmes de contrôle de machine 2D et 3D de Leica Geosystems grâce à une coopération entre les sociétés suisse et britannique.

Le Leica iCON PA80 est désormais intégré aux systèmes de sécurité des séries XWatch XW 4 et 5.

« L'intégration de notre série XW directement dans l'écosystème Leica Geosystems MC1 est une première mondiale et une véritable révolution en matière de sécurité », a déclaré Dan Leaney, directeur des ventes et des opérations de Xwatch.

« Avec l'intégration de Xwatch dans Leica MC1, nous sommes désormais non seulement en mesure d'alerter l'opérateur, mais aussi de ralentir et d'arrêter proportionnellement une machine lorsqu'un dispositif portable est détecté dans une zone configurable », a déclaré Brad Mullis, produit Leica Geosystems responsable des solutions de sensibilisation à la sécurité. « De plus, en tirant parti de la solution cloud Leica ConX, des journaux complets peuvent être téléchargés et distribués à des fins d'analyse dans le cadre des processus de gestion existants des sous-traitants.

« La solution d'alerte personnelle Leica PA80 a été intégrée au contrôleur Xwatch. Cela amène la sécurité à un tout autre niveau. L'appareil portable porté par le personnel de terrain peut être relié à toutes les machines sur le site, créant une plus grande sensibilisation et un environnement de travail beaucoup plus sûr. Notre objectif chez Xwatch est de développer des solutions de sécurité pour l'industrie de la construction lourde », a ajouté Dan Leaney.

Info LEICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date de dernière mise à jour : 17/12/2021

  • 4 votes. Moyenne 5 sur 5.