Sigma nl 20230327

Yale enhances lithium-ion range with Sunlight Li.ON FORCE batteries

02/03/22-FR Bas de page

Yale breidt lithium-ionbereik uit met Sunlight Li.ON FORCE-batterijen

2f81dceb 95fd b2db ba4e 2a3e01b16a5e 80cIMAGE SOURCE: Yale Europe Materials Handling

Yale Europe Materials Handling zal Sunlight Li.ON FORCE-batterijen aanbieden als stroomoplossing voor zijn productassortiment voor materiaalbehandeling.

Sunlight Group kan bogen op meer dan 12 jaar onderzoek en ontwikkeling in lithiumchemie.

De verhuizing markeert een verdiepend partnerschap tussen Yale en Sunlight Group, die eerder loodzuurbatterijen voor Yale-producten heeft geleverd.

Yale Europe Materials Handling breidt zijn lithium-ion-assortiment uit met batterijen van Sunlight Group, een van 's werelds topfabrikanten van industriële en geavanceerde oplossingen voor energieopslag.

Sunlight Group kan bogen op meer dan 12 jaar onderzoek en ontwikkeling in lithiumchemie. Yale® zal Sunlight Li.ON FORCE-batterijen aanbieden als een oplossing voor geselecteerde magazijn- en elektrische vorkheftrucks, zodat haar klanten de beste batterijtechnologie kunnen kiezen die bij hun toepassingen past.

De verhuizing markeert een verdieping van de relatie tussen de twee bedrijven. Sunlight Group leverde eerder loodzuuraccu's voor Yale-producten.

"Dankzij het succes van onze samenwerking is Sunlight Group een vertrouwde partner van Yale geworden, die ons helpt om efficiënte en productieve oplossingen voor onze klanten te leveren", zegt Marcus Rosenkranz, Area Business Director voor Oost-Europa bij Yale. "We kijken uit naar het volgende tijdperk van onze werkrelatie, waarin Yale Sunlight Li.ON FORCE-stroomoplossingen zal aanbieden in ons productassortiment."
Productiviteit stimuleren

Sunlight Li.ON FORCE-batterijen zijn zeer geschikt voor intensieve en/of meerploegendiensten. Voor industrieën waar schone operaties een must zijn, zoals voedsel, drank en farmaceutica, zijn Yale-producten die zijn uitgerust met Sunlight Li.ON FORCE-batterijen vrij van gasvormige emissies zonder risico op morsen van zuur.

Een enkele batterij kan meerdere loodzuurbatterijen vervangen, wat betekent dat klanten kunnen profiteren van snel opladen tijdens pauzes en ploegenwisselingen. Gebieden die voorheen nodig waren voor het vervangen van de batterij, kunnen worden hergebruikt als extra werk- of opslagruimte.

De robuuste Sunlight Li.ON FORCE accu's zijn onderhoudsvrij met een lange levensduur. Omdat de batterij niet vervangen hoeft te worden, bieden de lithium-ionproducten van Yale meer uptime en lagere bedrijfskosten. De oplaadefficiëntie van lithium-ionbatterijen is meer dan 90% - groter dan die van loodzuurbatterijen.

"Onze Sunlight Li.ON FORCE-batterijen zijn de meest innovatieve en revolutionaire slimme batterijoplossing op de markt", zegt Dimitris Panagiotou, Sunlight Group Sales Director. “Onze waarden sluiten nauw aan bij die van Yale, en we zijn verheugd om onze succesvolle samenwerking in de toekomst voort te zetten. Yale-klanten zullen de vruchten plukken van onze lithium-iontechnologie, die gedurende vele jaren van intensief onderzoek is aangescherpt en verfijnd.”
NJC.© Info: Yale Europe Materials Handling

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/03/22

Yale améliore sa gamme lithium-ion avec les batteries Sunlight Li.ON FORCE

2f81dceb 95fd b2db ba4e 2a3e01b16a5e 80cIMAGE SOURCE: Yale Europe Materials Handling

Yale Europe Materials Handling proposera des batteries Sunlight Li.ON FORCE comme solution d'alimentation pour sa gamme de produits de manutention.

Sunlight Group possède plus de 12 ans de recherche et développement dans la chimie du lithium.

Cette décision marque un approfondissement du partenariat entre Yale et Sunlight Group, qui fournissait auparavant des batteries au plomb pour les produits Yale.

Yale Europe Materials Handling enrichit sa gamme lithium-ion avec des batteries fournies par Sunlight Group, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions industrielles et avancées de stockage d'énergie.

Sunlight Group possède plus de 12 ans de recherche et développement dans la chimie du lithium. Yale® proposera des batteries Sunlight Li.ON FORCE comme solution pour certains chariots d'entrepôt et chariots électriques à contrepoids, permettant à ses clients de sélectionner la meilleure technologie de batterie adaptée à leurs applications.

Cette décision marque un approfondissement des relations entre les deux sociétés. Sunlight Group a déjà fourni des batteries au plomb pour les produits Yale.

"Grâce au succès de notre collaboration, Sunlight Group est devenu un partenaire de confiance de Yale, nous aidant à fournir des solutions efficaces et productives à nos clients", a déclaré Marcus Rosenkranz, directeur commercial régional pour l'Europe de l'Est chez Yale. "Nous sommes ravis de la prochaine ère de notre relation de travail, qui verra Yale proposer des solutions d'alimentation Sunlight Li.ON FORCE dans notre gamme de produits."
Stimuler la productivité

Les batteries Sunlight Li.ON FORCE sont bien adaptées aux applications intensives et/ou à plusieurs quarts de travail. Pour les industries où les opérations propres sont indispensables, telles que l'alimentation, les boissons et les produits pharmaceutiques, les produits Yale équipés de batteries Sunlight Li.ON FORCE sont exempts d'émissions gazeuses sans risque de déversement d'acide.

Une seule batterie peut remplacer plusieurs batteries au plomb, ce qui signifie que les clients peuvent bénéficier d'une recharge rapide pendant les pauses et les changements de quart. Les zones précédemment nécessaires au changement de batterie peuvent être réutilisées comme espace de travail ou de stockage supplémentaire.

Les robustes batteries Sunlight Li.ON FORCE ne nécessitent aucun entretien et ont une longue durée de vie. Sans remplacement de batterie requis, les produits lithium-ion de Yale offrent une plus grande disponibilité ainsi que des coûts de fonctionnement réduits. L'efficacité de charge des batteries lithium-ion est supérieure à 90 % - supérieure à celle des options plomb-acide.

"Nos batteries Sunlight Li.ON FORCE sont la solution de batterie intelligente la plus innovante et la plus révolutionnaire du marché", a déclaré Dimitris Panagiotou, directeur des ventes du groupe Sunlight. "Nos valeurs s'alignent étroitement sur celles de Yale, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat fructueux à l'avenir. Les clients de Yale bénéficieront des avantages de notre technologie lithium-ion, qui a été perfectionnée et affinée au cours de nombreuses années de recherche intensive.
NJC.© Infos : Yale Europe Materials Handling

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.